Ψήφισμα Συνδέσμου για Γ Ι Α

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Δ. Σ. του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Α.Ε. ΚΑΙ Ε.Π.Ε., αφού έλαβε γνώση τη θλιβερή είδηση του θανάτου του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ του Ιωάννου, Δικηγόρου ε.τ., ο οποίος διετέλεσε Γενικός Γραμματέας αυτού επί σειρά δεκαετιών, συνήλθε σήμερα, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του κ. Γερ. Φωκά, σε έκτακτη συνεδρίαση στα γραφεία του στην Αθήνα και επί της οδού Πανεπιστημίου αριθ. 16 και αφού άκουσε τον Πρόεδρο, ο οποίος εξήρε το έργο και τις πολυχρόνιες υπηρεσίες του εκλιπόντα προς τον Σύνδεσμο, απεφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω:

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Η κηδεία του Γ. Ι. Αναστασόπουλου θα τελεστεί σήμερα 23.7.2015 και ώρα 6 μμ στον Ι. Ν. Προφήτη Ηλία Αγίας Παρασκευής Αττικής (Τσακός).