Συμμόρφωση προς τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 (GDPR) – Από την Πρόκληση στην Ευκαιρία για την Επιχείρηση

Την 25η Μαΐου 2018 αρχίζει η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων εισάγοντας ουσιαστικές αλλαγές στους κανόνες που διέπουν τα προσωπικά δεδομένα και τη διαχείρισή τους.

Τα στελέχη κάθε επιχείρησης, μικρής ή μεγάλης, απαιτείται να κατανοούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού και να είναι σε θέση να οργανώσουν, υλοποιήσουν και διατηρήσουν ένα πρόγραμμα συμμόρφωσης στον Κανονισμό.
 

Πέρα από τη φήμη της επιχείρησης που διακυβεύεται, ο Κανονισμός προβλέπει υψηλά διοικητικά πρόστιμα μέχρι 20 εκ. ευρώ ή μέχρι 4% του συνολικού παγκόσμιου κύκλου εργασιών - οποιοδήποτε από τα δύο είναι υψηλότερο!

 

Σε ανταπόκριση των αιτημάτων των εταιρειών-μελών του, ο Σύνδεσμος διοργανώνει  εκ νέου ενημερωτική συνάντηση
την  Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018,  ώρα 5-7 μμ στα γραφεία του Συνδέσμου (Πανεπιστημίου 16 & Αμερικής).

 

Οι παρουσιάσεις θα γίνουν από τα εξειδικευμένα στο θέμα αυτό μέλη του Συνδέσμου:

 

Για τη θεματική πατήστε  ΕΔΩ

Για τους εισηγητές πατήστε  ΕΔΩ

 

Η ενημερωτική συνάντηση αφορά:

Ειδικότερα η εκδήλωση αφορά τον/την:

 

Στόχος της ενημερωτικής συνάντησης είναι η ευαισθητοποίηση των στελεχών των επιχειρήσεων μελών του Συνδέσμου στα ζητήματα του Κανονισμού, ώστε να λάβουν τις σωστές αποφάσεις κανονιστικής συμμόρφωσης και  αναβάθμισης της ασφάλειας των συστημάτων στα πλαίσια του GDPR.
 
Η συμμόρφωση με τον Κανονισμό αποτελεί πρόκληση και ευκαιρία για κάθε επιχείρηση,  η οποία, μέσω της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, αποκτά την προστιθέμενη αξία που προσδίδει η δέσμευση στην ιδιωτικότητα και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 

Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ

 

Δηλώστε Συμμετοχή τώρα

 

Παρακαλούμε να αποστείλετε τα στοιχεία σας έως την Δευτέρα, 19 Μαρτίου, ώστε να κατοχυρώσετε εγκαίρως τη θέση σας.

 

 

τε Συμμετοχή τώρα