Ο νέος νόμος 4548/2018 για την Ανώνυμη Εταιρεία

Ο Σύνδεσμος ΑΕ&ΕΠΕ σας προσκαλεί σε νέο Κύκλο Σεμιναρίων με θέμα:

Ο νέος νόμος 4548/2018 για την Ανώνυμη Εταιρεία

 

Θεματική:

Ι. Εισαγωγή


ΙΙ. Το νέο νομικό πλαίσιο της ΑΕ 

ΙΙΙ.  Συμπεράσματα

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε: 

 

Εισηγητές:
Αναστασοπούλου Ιωάννα: Δικηγόρος, διδάκτωρ νομικής, Νομικός Σύμβουλος του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ, Πρόεδρος της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας»
 
Γραβιάς Γεώργιος: Δικηγόρος, μέλος  ΔΣ του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ και Γενικός Γραμματέας του ΔΣ του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας

 

Συμμετοχή στα έξοδα:
•             Μη μέλη: 100€
•             Μέλη: 70€

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Χώρος Διεξαγωγής:
Σύνδεσμος ΑΕ&ΕΠΕ
Πανεπιστημίου 16 & Αμερικής,
β΄ όροφος (εντός στοάς)

Ημερομηνία/ώρες διεξαγωγής:
Δευτέρα,  25/2/2019 &
Τρίτη, 26/2/2019
Ώρες: 4: 30 -8: 30 μμ

Δηλώσεις συμμετοχής

Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης