Γνωμοδοτήσεις

Γνωμοδότηση Γεωργίου Ι.Αναστασόπουλου (ημ/νία 15.2.2005)

«Οι θυγατρικές Α.Ε. σε συναλλαγές τους με την μητρική Α.Ε. δεν έχουν νόμιμη υποχρέωση να συγκαλούν τη Γ.Σ. και να λαμβάνουν άδεια προκειμένου να καταρτίσουν συμβάσεις της παρ. 2 του άρθρου 23α του Κωδ.ν.2190/1920»
Βλ. Δελτίο 1ης Μαρτίου 2005 (σ. 113-117)

Γνωμοδότηση Γεωργίου Ι. Αναστασόπουλου (ημ/νία 3.11.2003)

«Οι συμβάσεις αποκλειστικής αντιπροσωπείας ή διανομής αντίκεινται στο κοινοτικό δίκαιο»
Βλ. Δελτίο 1ης Ιουνίου 2004 (σ. 243-246)

Γνωμοδότηση Γ.Ι.Αναστασόπουλου (ημ/νία 14.9.2001)

«Έγκυρες είναι οι μεταχρονομολογημένες επιταγές σε δραχμές εφ’ όσον έχουν εκδοθεί και υφίστανται την 31.12.2001»
Βλ. Δελτίο 1ης Οκτωβρίου 2001 (σ. 411-412)
Σχετικά βλ. και Δελτίο 1ης Δεκεμβρίου 2001 (σ. 499-500)

Γνωμοδότηση Ιωάννας Γ. Αναστασοπούλου, Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω (ημ/νία 23.3.2000)

«Η νέα αύξηση του κεφαλαίου Α.Ε. χωρίς την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγκρίσεως της προηγούμενης αυξήσεως είναι νόμιμη και έγκυρη, εφόσον προ της δεύτερης αυξήσεως καταβλήθηκε το κεφάλαιο της πρώτης αυξήσεως και έγινε η πιστοποίηση της καταβολής του»
Βλ. Δελτίο 1ης Μαϊου 2000 (σ. 201-202)

Γνωμοδότηση Γ.Ι.Αναστασόπουλου (υπ’ αριθμ. 1768/12.10.2000)

«Ο διορισμός των ειδικών (κατ’ άρθρο 22 β, Κωδ. Ν. 2190/1920) εκπροσώπων της Α.Ε. γίνεται κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου»
Βλ. Δελτίο 1ης Νοεμβρίου 2000 (σ. 449-450)

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter του Συνδέσμου για να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητές μας.
Μη έγκυρο email
Invalid Input

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Τηλέφωνο 2103620274