Σύγχρονα Ζητήματα Ευθύνης Μελών ΔΣ ΑΕ

Σε ανταπόκριση αιτημάτων εταιρειών-μελών μας και στην κατεύθυνση της συνεχούς ενημέρωσης που παρέχει ο Σύνδεσμος, σας ενημερώνουμε πως επαναλαμβάνεται το σεμινάριο:

 

Σύγχρονα Ζητήματα Ευθύνης Μελών ΔΣ ΑΕ

 

Θεματική:

 

Σε ποιους απευθύνεται:

 

Τιμή:

Η εκδήλωση είναι προσφορά του Συνδέσμου για τα μέλη του

 

Εισηγητής:

Γεώργιος Χ. Πανίτσας, Δικηγόρος,
ΜΔΕ, M.Sc.,
Υπ. ΔΝ, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής

 

Χώρος Διεξαγωγής:

Σύνδεσμος ΑΕ&ΕΠΕ
Πανεπιστημίου 16& Αμερικής
β΄ όροφος

 

Ημερομηνία διεξαγωγής:

Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018  - Ώρες: 5-8

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 

Τέκου Ευαγγελία
Σύνδεσμος ΑΕ&ΕΠΕ
     Πανεπιστημίου 16-10672 Αθήνα
     Τ  +30 210 36 20 274
     Φ +30 210 36 26 610
      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     www.sae-epe.gr