ΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ, ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗ  ΝΟΜΙΚΟΥΣ, ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΕΣ

 

Πρόκειται για συνοπτική παρουσίαση νομικών ζητημάτων που παρουσιάζονται στην καθημερινότητα της λειτουργίας της Επιχείρησης και ανάλυση επιμέρους ζητημάτων με έμφαση:

Ι.  Σε ζητήματα  ουσιαστικού δικαίου:


ΙΙ. Σε ζητήματα που αφορούν:

Σε ποιους απευθύνεται:

Εισηγητές:

 

Ημέρες διεξαγωγής:  Δευτέρα, 8.10.2018  &  Δευτέρα, 15.10.2018

Ώρες διεξαγωγής: 4:30-8:30 μμ

Τρόπος παρακολούθησης: Φυσική παρουσία (θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης)

Χώρος Διεξαγωγής: Σύνδεσμος ΑΕ&ΕΠΕ  Πανεπιστημίου 16 & Αμερικής (β΄ όροφος)

Συμμετοχή στα έξοδα:

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 

Τέκου Ευαγγελία
Σύνδεσμος ΑΕ&ΕΠΕ
Πανεπιστημίου 16-10672 Αθήνα
Τ  +30 210 36 20 274
Φ +30 210 36 26 610
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.sae-epe.gr