ΣΑΕ ΓΕΥΜΑ 12/2/2019 με κο. Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ

Φωτογραφία από την πρόσφατη εκδήλωση με κύριο καλεσμένο τον Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, κο. Γ. Στουρνάρα.