ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ_Νέες φορολογικές προκλήσεις: οι αντικαταχρηστικοί κανόνες και οι «Danish Cases»

Σύνδεσμος ΑΕ&ΕΠΕ σας προσκαλεί σε ενημερωτική εκδήλωση με θέμα:

Νέες φορολογικές προκλήσεις: οι αντικαταχρηστικοί κανόνες και οι Danish Cases

την Πέμπτη, 21.11.2019 και ώρες 5-7 μμ, στα γραφεία του, Πανεπιστημίου 16& Αμερικής, εντός στοάς, β΄όροφος.

Βασικά σημεία:

* Οι αποφάσεις του ΔΕΕ στις «Danish cases» και οι φορολογικοί  αντικαταχρηστικοί κανόνες στην Ελλάδα

* Ο γενικός αντικαταχρηστικός κανόνας (General Anti Avoidance Rule) 

* Ειδικές αντικαταχρηστικές διατάξεις:
- Περιορισμός εκπτωσιμότητας τόκων λόγω υποκεφαλαιοδότησης (κανόνας EBITDA)
- Απώλεια φορολογικών ζημιών λόγω επιβλαβούς αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης

* Η πρόσφατη εγκύκλιος Ε. 2167/2019 σε ερμηνεία των αντικαταχρηστικών κανόνων

*  Πολυμερής Φορολογική Σύμβαση του ΟΟΣΑ για την εφαρμογή των BEPS –εισαγωγή Principal Ρurpose Τest στις συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας

Ομιλητές:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ:

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (LINK)

Πληροφορίες:
Εύη Τέκου, Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10-6
210 3620274
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.