ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Σύνδεσμος ΑΕ και ΕΠΕ σας προσκαλεί σε ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα:

ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ:

1. Ορισμοί – θεσμικό πλαίσιο - Πεδίο Εφαρμογής
2. Συγχώνευση
3. Ειδικές διατάξεις ανά νομικό τύπο
4. Διάσπαση
5. Ειδικές διατάξεις ανά νομικό τύπο
6. Μετατροπή
7. Ειδικές διατάξεις ανά νομικό τύπο
8. Εμπειρογνώμονες
9. Περιεχόμενο ΣΣΣ, ΣΣΔ
10.Έλεγχος νομιμότητας ΥΓΕΜΗ

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ:

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  (LINK)

Πληροφορίες:
Εύη Τέκου
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6943274057