Διαδικτ. ενημ. ημερίδα «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Τομέα του Περιβάλλοντος»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ διοργανώνει διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα για το έργο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Τομέα του Περιβάλλοντος», που έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους.
 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021, 18:00.
 
Ομιλητές θα είναι:
κ. Ιωάννα Αναστασοπούλου, Γενική Γραμματέας και Νομική Σύμβουλος του Συνδέσμου
κ. Μαρία Τοπαλίδου, εκπρόσωπος του Αναδόχου
κ. Βασίλης Μουλάς, εκπρόσωπος της εταιρείας πιστοποίησης
 
Σκοπός της είναι η παρουσίαση της Πράξης σε ωφελούμενους και ενδιαφερόμενους από τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας, ώστε να συζητηθεί η πορεία της υλοποίησης και οι δυνατότητες και ευκαιρίες που διανοίγονται με τη συμμετοχή εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στην δράση κατάρτισης και πιστοποίησης στον τομέα του Περιβάλλοντος, με τα εκπαιδευτικά προγράμματα:
 
1. Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Αποβλήτων και Υλικών
2. Τεχνικός Διαχείρισης και Ελέγχου Συστημάτων Προστασίας Περιβάλλοντος
3. Στέλεχος Οργάνωσης Προγραμμάτων Ανακύκλωσης και Ευαισθητοποίησης Κοινού
 
Μέσω της ημερίδας θα δοθούν πληροφορίες για το πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης που υλοποιεί ο Σύνδεσμος ΑΕ και ΕΠΕ, ως δικαιούχος του Έργου/Πράξης, θα αναδειχθούν τα οφέλη για τον ίδιο τον Σύνδεσμο και τους ωφελούμενους και θα παρουσιαστεί το πλαίσιο της ενίσχυσης των προσόντων και των προοπτικών εργασιακής κινητικότητας, μέσω του έργου.
 
Η δήλωση συμμετοχής είναι δυνατή μέσω της ιστοσελίδας www.imerida.saeepe.gr, όπου περιλαμβάνονται και οδηγίες για την παρακολούθηση της εκδήλωσης.
 

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter του Συνδέσμου για να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητές μας.
Μη έγκυρο email
Invalid Input

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Τηλέφωνο 2103620274