ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Α.Ε. & Ε.Π.Ε.

Μπορείτε να κατεβάσετε το καταστατικό του Συνδέσμου σε μορφή pdf και word.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 2006 [PDF]