Πανεπιστημίου 16
2103620274

Διοίκηση

Ο Σύνδεσμος διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει την εξουσία και την αρμοδιότητα να αποφασίζει και να ενεργεί για κάθε ζήτημα, που αφορά στη διοίκηση του Συνδέσμου και στη διαχείριση της περιουσίας του, καθώς και γενικώς να λαμβάνει όλες τις αποφάσεις για την εκπλήρωση των σκοπών του, εκτός από τις αποφάσεις εκείνες, που, είτε από τον νόμο, είτε από το Kαταστατικό, έχουν επιφυλαχθεί στη Γενική Συνέλευση των τακτικών Μελών του Συνδέσμου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 25ης Μαΐου 2022 αποτελείται από τους εξής:

Σίμος Αναστασόπουλος
Σίμος Αναστασόπουλος
Πρόεδρος

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ ΑΕ

Χρήστος Μεγάλου
Χρήστος Μεγάλου
Α' Αντιπρόεδρος

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ-Δ/νων Σύμβουλος

Σωκράτης Λαζαρίδης
Σωκράτης Λαζαρίδης
Β' Αντιπρόεδρος

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ-Σύμβουλος Διοίκησης

Δρ Ιωάννα Αναστασοπούλου
Δρ Ιωάννα Αναστασοπούλου
Γεν. Γραμματέας

Δικηγόρος, Εταίρος Παπαπέτρος, Παπαγγελής, Τατάγια και Συνεταίροι_ PPT LEGAL Δικηγορική Εταιρεία

Γεώργιος Γραβιάς
Γεώργιος Γραβιάς
Αν. Γεν. Γραμματέας

Δικηγόρος, Παπαπολίτης & Παπαπολίτης Δικηγορική Εταιρεία.

Κωνσταντίνος Σαραντόπουλος
Κωνσταντίνος Σαραντόπουλος
Ταμίας

Πρόεδρος, Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος ΑΕ

 Δρ Χαράλαμπος Τσαρδανίδης
Δρ Χαράλαμπος Τσαρδανίδης
Αν. Ταμίας

Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων/Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Δ/ντής Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΙΔΟΣ)

Θεόδωρος Τρύφων
Θεόδωρος Τρύφων
Σύμβουλος

Διευθύνων Σύμβουλος Elpen Βιομηχανία Φαρμάκων ΑΕ

Γεώργιος Κώτσαλος
Γεώργιος Κώτσαλος
Σύμβουλος

Εκπρόσωπος Διοικητικού Συμβουλίου, Sigfox Hellas ΑΕ

Σολομών Μπεράχας
Σολομών Μπεράχας
Σύμβουλος

Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής , Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών (Τειρεσίας) ΑΕ

Λίτσα Παναγιωτοπούλου
Αναπληρωματικό Μέλος

Αντιπρόεδρος ΔΣ Παπαποστόλου Ν. ΑΕ

Παναγιώτης Μπαράς
Παναγιώτης Μπαράς
Σύμβουλος

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, Philips Hellas ABEE

Θεόδωρος Πανταλάκης
Θεόδωρος Πανταλάκης
Αναπληρωματικό Μέλος
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΕ|Ε ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΙΟΣ 2022-ΜΑΙΟΣ 2024 ΜΕΛΗ 
Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΟΤΗΤΑ 
1ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΙΜΟΣΠΕΤΣΙΑΒΑΣ ΑΕ - Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Πρόεδρος ΣΑΕ|Ε
2ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΤΑΤΑΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΔΙΚ. ΕΤ. - Εταίρος Γεν.Γραμματεύς ΣΑΕ|Ε
3BEPNIKOΣ ΓEΩPΓIOΣ  AΛEΞ.A.N.E.  BEPNIKOΣ KOTTEPA - Πρόεδρος 
4ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣΛΟΥΚΑΣΒΑΛΕΡ ΑΕ - Πρόεδρος ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
5ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑ.Ε. DATA COMMUNICATION - Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 
6ΓΡΑΒΙΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ&ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΔΙΚ ΕΤ - Δικηγόρος, Εταίρος Αναπλ. Γεν.Γραμματεύς ΣΑΕ|Ε
7ΔΗΜΟΥΕΥΑΝΘΙΑ520 BARCODE ΕΛΛΑΣ ΑΕ - Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος 
8ΖΗΝΙΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΑΚΡΩΤΗΡΙ ΜΠΗΤΣ ΑΕΞΤΕ - Εκπρόσωπος   
9ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑTOTOTHEO ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΕ - CEO του Ομίλου ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
10ΚΑΠΟΥΑΝΟ ΜΩΡΙΣ Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ/ΚΑΠΟΥΑΝΟ ΑΕ - Πρόεδρος / Πρόεδρος του Ελβετικού φιλανθρωπικού Ιδρύματος: “  Ίδρυμα Janet Zakos για την Μελέτη του Βυζαντίου” 
11ΚΩΤΣΑΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣSIGFOX HELLAS AE - Ιδρυτικό Μέλος Μέλος ΔΣ ΣΑΕ|Ε - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
12ΛΑΖΑΡΙΔΗΣΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ - Σύμβουλος Διοίκησης

Β΄Αντιπρ. ΣΑΕ|Ε -

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

13ΛΕΒΕΝΤΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣCONSUL  ΑΕ - Δ/νων Σύμβουλος & Πρόεδρος ΔΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔ. & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
14ΛΕΜΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣΟικονομολόγος - Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΛΕΜΗ ΑΕ 
15ΜΑΚΕΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣATTICA BANK ATE - Πρόεδρος ΔΣ 
16ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ - Δ/νων Σύμβουλος Α΄Αντιπρ.  ΣΑΕ|Ε -
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
17ΜΙΧΟΣΙΩΑΝΝΗΣΑ.Ε. EPSILON NET-Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 
18ΜΠΑΡΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣPHILIPS HELLAS ABEE - Πρόεδρος & Δ/νων  Σύμβουλος

Αναπλ. Μέλος ΔΣ 

ΣΑΕ|Ε

19ΜΠΑΧΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΜΠΑΧΑΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ - Managing Partner 
20ΜΠΕΡΑΧΑΣΣΟΛΟΜΩΝΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ (ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ) - Πρόεδρος  ΔΣ & Δ/νων Σύμβουλος Μέλος ΔΣ  ΣΑΕ|Ε  -  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
22ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥΛΙΤΣΑΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ - Αντιπρόεδρος ΔΣ Αναπλ. Μέλος ΔΣ ΣΑΕ|Ε
23ΠANTAΛAKHΣΘEOΔΩPOΣREDS - Μέλος ΔΣΑναπλ. Μέλος ΔΣ ΣΑΕ|Ε 
24ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣΦAPMEΞ ΑΕ - Πρόεδρος & Δ/νων  Σύμβουλος 
25ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ (Τζένυ)ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ - Γραμματέας 
26 ΡΕΜΟΥΝΔΟΣΣΤΑΜΑΤΗΣΑθην. Οικογεν. Αρτοποίια - FERRO ΑΕ - Αντιπρ. ΔΣ 
27ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ - Πρόεδρος Ταμίας ΣΑΕ|Ε
28ΤΡΥΦΩΝΘΕΟΔΩΡΟΣELPEN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ - Δ/νων Σύμβουλος για τις ΕΠΕ Μέλος ΔΣ ΣΑΕ|Ε - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
29ΤΣΑΡΔΑΝΙΔΗΣ        ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΙΔΟΣ) - Διευθυντής / Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων / Πανεπιστήμιο ΑιγαίουΑναπλ. Ταμίας   ΣΑΕ|Ε
30ΦΩΚΑΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡΑ ΑΞΕ - Δ/νων Σύμβουλος                ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΞΕΝΟΔΟΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
31ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΑΠΟΣΤΟΛΟΣCHUGOKY ΑΕΒΕ-CFO 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
1ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Γ. ΑΕ - Δ/νουσα Σύμβουλος 

Πρόεδρος:

         Δέσποινα Παναγιώτου Θεοδοσίου, Joint CEO Tototheo Maritime –  Πρόεδρος Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ)

Μέλη:

 • Ελένη Βρεττού, Διευθύνουσα Σύμβουλος ATTICA BANK
 • Νάντια Νικητέα - Θεοχαράκη, Founder ENOVAWAY SA
 • Σοφία Κουνενάκη- Εφραίμογλου, Πρ. Εμπορ. και Βιομηχ. Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), Πρ. Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ), Αντιπρ. Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, Επικεφαλής Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», Ταμίας ΔΣ ALBA
 • Ράνια Αικατερινάρη, Μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ Motor Oil ΑΕ, Σύμβουλος στρατηγικής και επενδύσεων ΕλβαλΧαλκορ ΑΕ, ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, Coral SA
 • Γεωργία Μουρλά, Επιτελική Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Πρόεδρος:

 • Στέφανος ΜΗΤΣΙΟΣ, Partner, Head of Tax EY ΕΛΛΑΔΟΣ

Μέλη:

 • Σπύρος ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ, Partner, Tax & Legal DELOITTE
 • Ελένη ΒΕΡΤΖΑΗ, Tax Manager PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS SA
 • Γεωργία ΒΟΥΤΣΑ, Partner, Tax & Accounting ΖΕΠΟΣ & ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (Zeya Accounting ΑΕ)
 • Γιάννης ΓΟΥΛΙΑΣ, Partner, Tax EY ΕΛΛΑΔΟΣ
 • Μαρία ΖΟΥΠΑ, Partner, Head of Corporate Tax & Accounting Services ΖΕΠΟΣ & ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • Χρήστος ΚΡΕΣΤΑΣ, Partner, Tax KPMG
 • Ασπασία ΜΑΛΙΑΓΚΑ, Director Attorney At Law, Tax GRANT THORNTON ΕΛΛΑΔΟΣ
 • Βούλα ΜΑΡΟΥΣΑΚΗ, Tax Partner PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS SA
 • Βασιλική ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Εταίρος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚHΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • Νικόλαος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ, Οικονομολόγος, Συγγρ. φορολογικών βιβλίων και άρθρων Διευθ. Σύνταξης - Επιστημ. Υπεύθυνος περιοδικού Epsilon 7_EPSILONNET
 • Παναγιώτης ΣΕΛΕΚΟΣ, Tax, Director PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS SA
 • Μαρία ΤΡΑΚΑΔΗ, Tax Leader, Partner Tax DELOITTE
 • Αντώνης ΤΡΙΧΑΣ, Senior Manager, Bookkeping KPMG

Πρόεδρος:

 • Γεώργιος ΚΩΤΣΑΛΟΣ, Μέλος ΔΣ ΣΑΕ|Ε, Εκπρόσωπος Διοικητικού Συμβουλίου SIGFOX HELLAS ΑΕ

 

     Μέλη: 

 • Giuseppe ZORGNO, Country Manager ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ AIG EUROPE S.A.
 • Νικόλαος ΑΝΤΙΜΗΣΑΡΗΣ, Διευθύνων Σύμβουλος ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ AΕ
 • Μαργαρίτα ΑΝΤΩΝΑΚΗ, πρώην ΓΓ ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
 • Γεώργιος ΒΕΛΙΩΤΗΣ, Μέλος Διοίκησης, Γεν. Διευθυντής ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ INTERAMERICAN EEAZ AE
 • Ιωάννης ΚΑΝΤΩΡΟΣ, Διευθύνων Σύμβουλος INTERAMERICAN EEAZ AE
 • Ανδρέας ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος Π.Α.Σ.Ι.Α ΔΧ ΣΥΝ. ΠΕ
 • Μαρία ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗ, Διαχειρίστρια NOBILIS ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΠΕ
 • Τάσος ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, Διευθύνων Σύμβουλος MEGA BROKERS S.A.

 • Ιωάννα ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΑΕ|Ε, εταίρος PPT Legal, Πρόεδρος
 • Γιάννης ΑΨΟΥΡΗΣ, Δικηγόρος, Group General Counsel, Όμιλος HELLENiQ Energy
 • Αντώνιος ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Δικηγόρος, Legal Affairs Manager, TOYOTA Hellas A.E.
 • Γεώργιος ΓΡΑΒΙΑΣ, Δικηγόρος, Αναπλ. Γεν. Γραμματέας ΣΑΕ|Ε, εταίρος ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ & ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΔΙΚ. ΕΤ.
 • Βασιλική ΔΕΛΗΣΤΑΘΗ, Δικηγόρος, General Counsel Legal Affairs & Corporate Secretary Mediator & Mediators’ Trainer, Όμιλος Quest
 • Νικόλαος ΖΑΧΟΣ, Δικηγόρος, Head of Legal, INTRACOM HOLDINGS S.A.
 • Φώτης ΚΑΡΑΤΖΕΝΗΣ, Δικηγόρος, Chief Legal Counsel, Όμιλος MIG
 • Ηλίας ΚΟΪΜΤΖΟΓΛΟΥ, Managing Ρartner, Koimtzoglou-Bakalis-Venieris-Leventis & Associates Law Partnership
 • Νικόλαος ΚΟΡΙΤΣΑΣ, Δικηγόρος, Εταίρος-Διαχειριστής, ΚΟΥΤΑΛΙΔΗΣ ΔΙΚ. ΕΤ.
 • Βασίλης ΚΥΡΙΑΚΟΥ, Δικηγόρος, Risk Management Business Leader, Leroy Merlin
 • Αλέξανδρος ΚΩΤΣΗΣ, Δικηγόρος, Legal Counsel Greece & Cyprus, Colgate-Palmolive Southern Europe Hub
 • Μάριος ΜΠΑΧΑΣ, Δικηγόρος, Μέλος Γενικού Συμβουλίου ΣΑΕ|Ε, Εταίρος-Διαχειριστής Μπαχάς, Γραμματίδης & Συνεταίροι
 • Βένια ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, Δικηγόρος, Director Legal Affairs & Secretary to the BoD ATHENS, INTERNATIONAL AIRPORT S.A.
 • Νικόλας ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Δικηγόρος, Διευθύνων Εταίρος Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ-Χ. ΖΕΡΒΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ