Πανεπιστημίου 16
2103620274

Διοίκηση

Ο Σύνδεσμος διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει την εξουσία και την αρμοδιότητα να αποφασίζει και να ενεργεί για κάθε ζήτημα, που αφορά στη διοίκηση του Συνδέσμου και στη διαχείριση της περιουσίας του, καθώς και γενικώς να λαμβάνει όλες τις αποφάσεις για την εκπλήρωση των σκοπών του, εκτός από τις αποφάσεις εκείνες, που, είτε από τον νόμο, είτε από το Kαταστατικό, έχουν επιφυλαχθεί στη Γενική Συνέλευση των τακτικών Μελών του Συνδέσμου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 25ης Μαΐου 2022 αποτελείται από τους εξής:

Σίμος Αναστασόπουλος
Σίμος Αναστασόπουλος
Πρόεδρος

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ ΑΕ

Χρήστος Μεγάλου
Χρήστος Μεγάλου
Α' Αντιπρόεδρος

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ-Δ/νων Σύμβουλος

Σωκράτης Λαζαρίδης
Σωκράτης Λαζαρίδης
Β' Αντιπρόεδρος

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ-Σύμβουλος Διοίκησης

Δρ Ιωάννα Αναστασοπούλου
Δρ Ιωάννα Αναστασοπούλου
Γεν. Γραμματέας

Δικηγόρος, Εταίρος Παπαπέτρος, Παπαγγελής, Τατάγια και Συνεταίροι_ PPT LEGAL Δικηγορική Εταιρεία

Γεώργιος Γραβιάς
Γεώργιος Γραβιάς
Αν. Γεν. Γραμματέας

Δικηγόρος, Παπαπολίτης & Παπαπολίτης Δικηγορική Εταιρεία.

Κωνσταντίνος Σαραντόπουλος
Κωνσταντίνος Σαραντόπουλος
Ταμίας

Πρόεδρος, Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος ΑΕ

 Δρ Χαράλαμπος Τσαρδανίδης
Δρ Χαράλαμπος Τσαρδανίδης
Αν. Ταμίας

Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων/Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Δ/ντής Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΙΔΟΣ)

Θεόδωρος Τρύφων
Θεόδωρος Τρύφων
Σύμβουλος

Διευθύνων Σύμβουλος Elpen Βιομηχανία Φαρμάκων ΑΕ

Γεώργιος Κώτσαλος
Γεώργιος Κώτσαλος
Σύμβουλος

Εκπρόσωπος Διοικητικού Συμβουλίου, Sigfox Hellas ΑΕ

Σολομών Μπεράχας
Σολομών Μπεράχας
Σύμβουλος

Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής , Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών (Τειρεσίας) ΑΕ

Παναγιωτοπούλου Λίτσα
Αναπληρωματικό Μέλος

Αντιπρόεδρος ΔΣ Παπαποστόλου Ν. ΑΕ

Παναγιώτης Μπαράς
Παναγιώτης Μπαράς
Σύμβουλος

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, Philips Hellas ABEE

Θεόδωρος Παντελάκης
Θεόδωρος Παντελάκης
Αναπληρωματικό Μέλος

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΕ|Ε ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΙΟΣ 2022-ΜΑΙΟΣ 2024 ΜΕΛΗ 

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΙΔΙΟΤΗΤΑ

 

1

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  

ΣΙΜΟΣ

ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ ΑΕ-Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

 Πρόεδρος ΣΑΕ|Ε

2

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ

ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΤΑΤΑΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΔΙΚ. ΕΤ.- Εταίρος

 Γεν.Γραμματεύς ΣΑΕ|Ε

3

BEPNIKOΣ 

ΓEΩPΓIOΣ  AΛEΞ.

A.N.E.  BEPNIKOΣ KOTTEPA-  Πρόεδρος

 

4

ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΟΥΚΑΣ

ΒΑΛΕΡ ΑΕ-Πρόεδρος 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

5

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Α.Ε. DATA COMMUNICATION-Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

 

6

ΓΡΑΒΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ&ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΔΙΚ ΕΤ-Δικηγόρος, Εταίρος

 Αναπλ. Γεν.Γραμματεύς ΣΑΕ|Ε

7

ΔΗΜΟΥ

ΕΥΑΝΘΙΑ

520 BARCODE ΕΛΛΑΣ ΑΕ-Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος

 

8

ΖΗΝΙΑΤΗΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΜΠΗΤΣ ΑΕΞΤΕ-Εκπρόσωπος  

 

9

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

TOTOTHEO ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΕ-CEO του Ομίλου 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

10

ΚΑΠΟΥΑΝΟ 

ΜΩΡΙΣ 

Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ/ΚΑΠΟΥΑΝΟ ΑΕ-Πρόεδρος/Πρόεδρος του Ελβετικού φιλανθρωπικού Ιδρύματος: “  Ίδρυμα Janet Zakos για την Μελέτη του Βυζαντίου”

 

11

ΚΩΤΣΑΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

SIGFOX HELLAS AE-Ιδρυτικό Μέλος

Μέλος ΔΣ ΣΑΕ|Ε ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

12

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ-Σύμβουλος Διοίκησης

Β΄Αντιπρόδρος ΣΑΕ|Ε 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

13

ΛΕΒΕΝΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

CONSUL  ΑΕ- Δ-νων Σύμβουλος & Πρόεδρος ΔΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔ. & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

14

ΛΕΜΗΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Οικονομολόγος - Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΛΕΜΗ ΑΕ.

 

15

ΜΑΚΕΔΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ATTICA BANK ATE-Πρόεδρος ΔΣ

 

16

ΜΕΓΑΛΟΥ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ-Δ/νων Σύμβουλος

 Α΄Αντιπρόεδρος 

ΣΑΕ|Ε

17

ΜΙΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

Α.Ε. EPSILON NET-Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

 

18

ΜΠΑΡΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

PHILIPS HELLAS ABEE-Πρόεδρος & Δ/νων  Σύμβουλος

 Αναπλ. Μέλος ΔΣ

ΣΑΕ|Ε

19

ΜΠΑΧΑΣ 

ΜΑΡΙΟΣ 

ΜΠΑΧΑΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ -Managing Partner

 

20

ΜΠΕΡΑΧΑΣ

ΣΟΛΟΜΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ (ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ)-Πρόεδρος  ΔΣ & Δ/νων Σύμβουλος

Μέλος ΔΣ ΣΑΕ|Ε ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

22

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΛΙΤΣΑ

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ-Αντιπρόεδρος ΔΣ

 Αναπλ. Μέλος ΔΣ ΣΑΕ|Ε

23

ΠANTAΛAKHΣ

ΘEOΔΩPOΣ

REDS - Μέλος ΔΣ

Αναπλ. Μέλος ΔΣ ΣΑΕ|Ε 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

24

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΦAPMEΞ ΑΕ -Πρόεδρος & Διευθύνων  Σύμβουλος

 

25

ΠΟΥΡΝΑΡΑ 

ΙΩΑΝΝΑ (Τζένυ)

ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ-Γραμματέας

 

26

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Αθην. Οικογεν. Αρτοποίια -FERRO ΑΕ- Αντιπρόεδρος ΔΣ

 

27

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ-Πρόεδρος

 Ταμίας ΣΑΕ|Ε

28

ΤΡΥΦΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ELPEN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ-Δ.νων Σύμβουλος για τις ΕΠΕ

Μέλος ΔΣ ΣΑΕ|Ε ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

29

ΤΣΑΡΔΑΝΙΔΗΣ        

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΙΔΟΣ)-Διευθυντής/Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων/Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Αναπλ. Ταμίας   ΣΑΕ|Ε

30

ΦΩΚΑΣ

  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΞΕ - Δ/νων Σύμβουλος                

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΞΕΝΟΔΟΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

31

ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

CHUGOKY ΑΕΒΕ-CFO

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

1

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Γ. ΑΕ-Δ/νουσα Σύμβουλος

 

ONOMA ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΑΙΡΙΑ – Ιδιότητα
Δέσποινα Θεοδοσίου ΤΟΤΟΤΗΕΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΕ – Πρόεδρος
Νάντια Νικητέα -Θεοχαράκη KOOLFY.COM – Founder and CEO
Ελένη Βρεττού ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ –  Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής Ομίλου Ανώτερη Γενική Διευθύντρια, Εταιρική και Επενδυτική Τραπεζική
Σοφία Εφραίμογλου Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού –  Πρόεδρος Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ) Αντιπρόεδρος Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού Επικεφαλής Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»
Ράνια Αικατερινάρη Μέλος του Ελληνικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης και πρώην Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρίας Συμμετοχών και Περιουσίας
Γεωργία Μουρλά ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – Αναπληρώτρια Επιτελική Διευθύντρια Σχέσεων με Εκδότριες του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Μέλη: 

 • Deloitte Business Solutions SA Βαμβακούσης Σπύρος Principal | Tax & Legal
 • PwC Βερτζάη Ελένη Tax Manager
 • Zeya Accounting Βουτσά Γεωργία Tax & Accounting Director
 • Ernst & Young Business Advisory Solutions SA Γουλιάς Γιάννης Επικεφαλής Υπηρεσιών Φορολογικής Συμβουλευτικής και Διαχείρισης Κινδύνου
 • KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε. Κρέστας Χρήστος Γενικός Διευθυντής, Φορολογικό Τμήμα
 • Grant Thornton Greece Μαλιάγκα Ασπασία Tax Director- Attorney at Law
 • Ernst & Young Business Advisory Solutions SA Μήτσιος Στέφανος Partner EY Ελλάδος, Επικεφαλής του Φορολογικού Τμήματος Ernst & Young Business Advisory Solutions S.A.
 • EPSILONNET Παπαγιάννης Νικόλαος Οικονομολόγος, φοροτεχνικός, Επικεφαλής  Ομάδας Epsilon Νet
 • PwC Σελέκος Παναγιώτης   Tax | Director
 • Deloitte Business Solutions SA Τρακάδη Μαρία Tax Leader
 • KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε Τριχάς Αντώνιος Senior Manager