Πανεπιστημίου 16
2103620274

Ιστορικό

Ο Σύνδεσμος φέτος συμπληρώνει 100 χρόνια από την ίδρυσή του.

Ιδρύθηκε το 1922 από τις μεγαλύτερες Ανώνυμες Εταιρείες της εποχής, δύο χρόνια μετά τη δημοσίευση του ν. 2190/1920 «περί των Ανωνύμων Εταιρειών».

Μέλη του αρχικά ήταν μόνο οι Ανώνυμες Εταιρείες.

Το 1956 μετά τη θεσμοθέτηση στη xώρα μας (με τον ν. 3190/1955) της  Ε.Π.Ε., ο Σύνδεσμος συμπεριέλαβε στα μέλη του και τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

Τώρα μέλη του Συνδέσμου μπορούν να γίνουν νομικά πρόσωπα κάθε μορφής καθώς και κάθε άλλη επιχειρηματική οντότητα ή και φυσικά πρόσωπα, που νόμιμα δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, εφόσον επιδιώκουν οικονομικό ή επιχειρηματικό σκοπό ή ελευθέριο επάγγελμα.

Πρόεδροι του Συνδέσμου από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα:

 • Nικόλαος Kανελλόπουλος (1922 – 1928)
 • Διονύσιος Λοβέρδος (1929 – 1934)
 • Θεόδωρος Λεκατζάς (1935 – 1943)
 • Φραγκίσκος Σαράντης (1943 – 1947)
 • Iωάννης Tερζάκης (1947 – 1951)
 • Mιχαήλ Pινόπουλος (1951 – 1959)
 • Στρατής Γ. Aνδρεάδης (1959 – 1987)
 • Λουΐζα Γ. Bαρβούτη (1987 – 1994)
 • Πάρις Οδ. Κυριακόπουλος (1994 – 2001)
 • Θεόδωρος Κ. Σαραντόπουλος (2001 – 2010)
 • Γεράσιμος Φωκάς (2010 – 2020)
 • Σίμος Αναστασόπουλος (2020 – σήμερα)

Στη μεγάλη αίθουσα Συνελεύσεων του Συνδέσμου είναι αναρτημένο το Πρακτικό της ιδρύσεώς του, στο οποίο αναγράφονται οι Ιδρυτές του και οι παραστάντες εκπρόσωποί τους, που το υπογράφουν.

Ο Σύνδεσμος :

 • εκδίδει το μηνιαίο «Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Επιχειρηματικότητας»
 • έχει ιδρύσει από κοινού με άλλες Οργανώσεις την Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς, το σημερινό Πανεπιστήμιο Πειραιώς
 • έχει ιδρύσει το Ίδρυμα Μελετών Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων [Π.Δ. της 23.8.1991/ ΦΕΚ 752 Β’ της 17.9.1991]
 • έχει συστήσει το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, με έντονη δραστηριότητα στη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τα σημαντικότερα ζητήματα της διεθνούς οικονομίας και πολιτικής και ιδιαίτερα των διεθνών οικονομικών σχέσεων της Ελλάδας. Το Ινστιτούτο εξέδιδε το περιοδικό «Αγορά χωρίς σύνορα». Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΙΔΟΣ πατώντας εδώ.
 • έχει, σύμφωνα με το καταστατικό του, Επιστημονικό Συμβούλιο, του οποίου πρώτος Πρόεδρος υπήρξε ο Ακαδημαϊκός και Καθηγητής του Πανεπιστημίου, κ. Γ. Μητσόπουλος.
 • μετέχει στις νομοπαρασκευαστικές και λοιπές Επιτροπές του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
 • διοργανώνει συνέδρια και επιμορφωτικά σεμινάρια για τα στελέχη των μελών του
 • Επιπλέον, έχει συστήσει από το 2006 το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕλλΚΔΔ)

To ΕλλΚΔΔ στοχεύει:

 • στην ενημέρωση των επιχειρήσεων για τη Διαμεσολάβηση, με την οποία αποφεύγεται η χρονοβόρος και δαπανηρή προσφυγή τους στα δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών,
 • στη δημιουργία πρόσφορου κλίματος για τη Διαμεσολάβηση, χρησιμοποιώντας διαμεσολαβητές επιλεγμένους από το Κέντρο και
 • στην παροχή προς τις επιχειρήσεις μιας απλής και οικονομικής μεθόδου διευθέτησης των διαφορών σε ένα περιβάλλον, που οδηγεί στον διάλογο και διασφαλίζει την επαγγελματικότητα.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΕλλΚΔΔ πατώντας εδώ. 

1922
Ίδρυση Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιριών
1956
Προσθήκη και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης στα μέλη
1991
Ίδρυση Ιδρύματος Μελετών Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων
1993
Σύσταση του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
2006
Σύσταση του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας
2021
Σύσταση της Mediation Academy, του Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών του Συνδέσμου
2022
Μετονομασία σε Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιριών και Επιχειρηματικότητας