Πανεπιστημίου 16
2103620274

Δράσεις

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε δράσεις και εκδηλώσεις για την παροχή, με το κύρος και την πολύχρονη εμπειρία μας, της αναγκαίας γνώσης στην επιχειρηματικότητα, ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται με συνέπεια, συνέχεια και προοπτική.

Για δράσεις που αφορούν αποκλειστικά τα μέλη μας (Καθημερινό Newsletter, Δελτίον,Ερωτήματα) παρακαλούμε συνδεθείτε: 

Σεμινάρια

1 2 16 17

Εκδηλώσεις

1 2 27 28

Όλες οι δράσεις

1 2 80 81