Πανεπιστημίου 16
2103620274

Ταυτότητα

Ο Σύνδεσμος Α.Ε. και Επιχειρηματικότητας αποτελεί ανεξάρτητο επιχειρηματικό Σωματείο με μέλη από όλη την Ελλάδα.

Γενικοί σκοποί του Συνδέσμου είναι

  • η διαφύλαξη και η
  • προαγωγή των συμφερόντων των Μελών του από νομική, οικονομική και κοινωνική άποψη, στο πλαίσιο της οικονομικής ανάπτυξης της Χώρας.

Στο σκοπό του Συνδέσμου περιλαμβάνονται μόνο τα κοινά επιχειρηματικά συμφέροντα των Mελών του και η μελέτη και προαγωγή του θεσμού της Ανωνύμου Εταιρείας, της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και γενικότερα των θεσμών οργάνωσης των νομικών προσώπων και επιχειρηματικών οντοτήτων των Μελών του  καθώς και η διαφύλαξη και προαγωγή των κοινών επαγγελματικών συμφερόντων των οικονομικών μονάδων και επιχειρήσεων των Mελών του και της επιχειρηματικότητας γενικότερα.

Μέλη του είναι τα νομικά πρόσωπα κάθε μορφής καθώς και κάθε άλλη επιχειρηματική οντότητα ή και φυσικά πρόσωπα, που νόμιμα δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, εφόσον επιδιώκουν οικονομικό ή επιχειρηματικό σκοπό ή ελευθέριο επάγγελμα.

Ο Σύνδεσμος Α.Ε. και Επιχειρηματικότητας έχει ιδρύσει από κοινού με άλλες οργανώσεις την Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς, το σημερινό Πανεπιστήμιο Πειραιώς, καθώς και το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας,το Ίδρυμα Μελετών Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων και τον Mediation Academy.

Ο Σύνδεσμος Α.Ε. και Επιχειρηματικότητας εδρεύει στην Αθήνα και διαθέτει Υποκαταστήματα σε Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη και Ηράκλειο Κρήτης.

100 χρόνια δίπλα στον επιχειρηματία

Ο Σύνδεσμος παραμένει σταθερά στο πλευρό των μεγάλων ή μικρότερων εταιρειών.

Σε μία εποχή διαρκών προκλήσεων αλλά και σημαντικών προοπτικών, ο Σύνδεσμος παραμένει στο πλευρό των μεγάλων ή μικρότερων εταιρειών ανεξαρτήτως μορφής, συνδράμοντας στην απελευθέρωση του υψηλού δυναμικού και των ταλέντων που αντανακλά η ελληνική επιχειρηματικότητα.

Γίνε Μέλος

Γενικοί σκοποί του Συνδέσμου είναι η διαφύλαξη και η προαγωγή των συμφερόντων των Mελών του από νομική, οικονομική και κοινωνική άποψη, στο πλαίσιο της επίτευξης της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.

Μέλη μας:

Deloitte
AlphaBank
Eurobank
EpsilonNet