Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΕ|Ε

Ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε. διοικείται από 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει την εξουσία και την αρμοδιότητα να αποφασίζει και να ενεργεί για κάθε ζήτημα, που αφορά στη διοίκηση του Συνδέσμου και στη διαχείριση της περιουσίας του, καθώς και γενικώς να λαμβάνει όλες τις αποφάσεις για την εκπλήρωση των σκοπών του, εκτός από τις αποφάσεις εκείνες, που, είτε από τον νόμο, είτε από το Kαταστατικό, έχουν επιφυλαχθεί στη Γενική Συνέλευση των τακτικών Μελών του Συνδέσμου.

                                                                 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΕ|Ε

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΑΕ|Ε ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ   ΣΙΜΟΣ ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ ΑΕ-Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
2 Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΣ  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ-Δ/νων Σύμβουλος
3 Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ-Σύμβουλος Διοίκησης
4 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΤΑΤΑΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΔΙΚ. ΕΤ.- Εταίρος
5 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ & ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΔΙΚ. ΕΤ. -Δικηγόρος, Εταίρος
6 ΤΑΜΙΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ-Πρόεδρος
7 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΣΑΡΔΑΝΙΔΗΣ         ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΙΔΟΣ)-Διευθυντής/Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων/Πανεπιστήμιο Αιγαίου
8 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΩΤΣΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ SIGFOX HELLAS AE-Ιδρυτικό Μέλος
9 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΠΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ PHILIPS HELLAS ABEE-Πρόεδρος & Δ/νων  Σύμβουλος
10 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΠΕΡΑΧΑΣ ΣΟΛΟΜΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ (ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ)-Πρόεδρος ΔΣ & Δ/νων Σύμβουλος
11 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ELPEN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ-Δ/νων Σύμβουλος για τις ΕΠΕ

Αναπληρωματικά Μέλη:

    ΠANTAΛAKHΣ ΘEOΔΩPOΣ REDS ΑΕ-Μέλος ΔΣ
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΤΣΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ-Αντιπρόεδρος ΔΣ

 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΕ|Ε  
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΙΔΙΟΤΗΤΑ  
1 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ   ΣΙΜΟΣ ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ ΑΕ-Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος  
2 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΤΑΤΑΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΔΙΚ. ΕΤ.-Εταίρος  
3 BEPNIKOΣ  ΓEΩPΓIOΣ  AΛEΞ. A.E. BEPNIKOΣ KOTTEPA-Πρόεδρος  
4 ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΒΑΛΕΡ ΑΕ-Πρόεδρος ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
5 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ DATA COMMUNICATION AE-Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος  
6 ΓΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ & ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΔΙΚ ΕΤ-Δικηγόρος, Εταίρος  
7 ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 520 BARCODE ΕΛΛΑΣ ΑΕ-Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος  
8 ΖΗΝΙΑΤΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΜΠΗΤΣ ΑΕΞΤΕ-Εκπρόσωπος    
9 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ TOTOTHEO ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΕ-CEO του Ομίλου  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
10 ΚΑΠΟΥΑΝΟ  ΜΩΡΙΣ  ΚΑΠΟΥΑΝΟ ΑΕ-Πρόεδρος/Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ/Πρόεδρος του Ελβετικού φιλανθρωπικού Ιδρύματος “Janet Zakos για την Μελέτη του Βυζαντίου”  
11 ΚΩΤΣΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ SIGFOX HELLAS AE-Ιδρυτικό Μέλος  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
12 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ-Σύμβουλος Διοίκησης  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
13 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ CONSUL  ΑΕ - Δ/νων Σύμβουλος & Πρόεδρος ΔΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔ. & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
14 ΛΕΜΗΣ  ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΛΕΜΗ ΑΕ-Οικονομολόγος/Σύμβουλος Επιχειρήσεων  
15 ΜΑΚΕΔΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ATTICA BANK ATE-Πρόεδρος ΔΣ  
16 ΜΕΓΑΛΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΣ  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ-Δ/νων Σύμβουλος  
17 ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ EPSILON NET AE-Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος  
18 ΜΠΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ PHILIPS HELLAS ABEE-Πρόεδρος & Δ/νων  Σύμβουλος  
19 ΜΠΑΧΑΣ  ΜΑΡΙΟΣ  ΜΠΑΧΑΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ-Managing Partner  
20 ΜΠΕΡΑΧΑΣ ΣΟΛΟΜΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ (ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ)-Πρόεδρος  ΔΣ & Δ/νων Σύμβουλος  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
21 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΤΣΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ-Αντιπρόεδρος ΔΣ  
22 ΠANTAΛAKHΣ ΘEOΔΩPOΣ REDS AE-Μέλος ΔΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
23 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦAPMEΞ ΑΕ -Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος  
24 ΠΟΥΡΝΑΡΑ  ΙΩΑΝΝΑ (Τζένυ) ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ-Γραμματέας  
25  ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΟΙΚΟΓ. ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ-FERRO ΑΕ-Αντιπρόεδρος ΔΣ  
26 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ-Πρόεδρος  
27 ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ELPEN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ-Δ/νων Σύμβουλος για τις ΕΠΕ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
28 ΤΣΑΡΔΑΝΙΔΗΣ         ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΙΔΟΣ)-Διευθυντής/Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων/Πανεπιστήμιο Αιγαίου  
29 ΦΩΚΑΣ   ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΞΕ-Δ/νων Σύμβουλος                 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΞΕΝΟΔΟΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
30 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ CHUGOKY ΑΕΒΕ-CFO   
Αναπληρωματικό Μέλος
  ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Γ. ΑΕ-Δ/νουσα Σύμβουλος