Πανεπιστημίου 16
2103620274

Δράσεις

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε δράσεις και εκδηλώσεις για την παροχή, με το κύρος και την πολύχρονη εμπειρία μας, της αναγκαίας γνώσης στην επιχειρηματικότητα, ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται με συνέπεια, συνέχεια και προοπτική.

Σεμινάρια

1 2 15 16 17

Εκδηλώσεις

1 2 15 16 17 36 37

Όλες οι δράσεις

1 2 15 16 17 92 93