Πανεπιστημίου 16
2103620274

Εξυγίανση επιχειρήσεων

Ο Σύνδεσμος ανταποκρινόμενος στις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες παροχής δεύτερης ευκαιρίας σε νομικά και φυσικά πρόσωπα – μέλη του, δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο πακέτο συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τις ανάγκες εξυγίανσης και αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων. 

Η Ομάδα Υποστήριξης του Συνδέσμου Συνδέσμου στελεχώνεται από εξειδικευμένους συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα, με τεκμηριωμένη γνώση και εμπειρία που προσφέρουν: 

  • νομικές, οικονομικές, λογιστικές και φοροτεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αξιοποίηση των προβλεπόμενων νομικών διαδικασιών εξυγίανσης επιχειρήσεων 
  • εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (business plan) και συμβουλευτική υποστήριξη σε σχέση με τις ανάγκες διαπραγμάτευσης με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.