Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Α.Ε. & Ε.Π.Ε.

Ο Σύνδεσμος φέτος συμπληρώνει 93 χρόνια από την ίδρυσή του.

Ιδρύθηκε το 1922 από τις μεγαλύτερες Ανώνυμες Εταιρείες της εποχής, δύο χρόνια μετά την έκδοση του ν. 2190/1920 «περί των Ανωνύμων Εταιρειών».

Μέλη του αρχικά ήταν μόνο οι Ανώνυμες Εταιρείες.

Το 1956 μετά τη θεσμοθέτηση στη xώρα μας (με τον ν. 3190/1955) της  Ε.Π.Ε., συμπεριέλαβε στα μέλη του και τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

Πρόεδροι διαδοχικώς υπήρξαν οι:

Στη μεγάλη αίθουσα Συνελεύσεων του Συνδέσμου είναι αναρτημένο το Πρακτικό της ιδρύσεώς του, στο οποίο αναγράφονται οι Ιδρυτές του και οι παραστάντες εκπρόσωποί τους, που το υπογράφουν.

Ο Σύνδεσμος έχει αναπτύξει τις εξής δράσεις:

Επιπλέον, έχει συστήσει από το 2006 το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕλλΚΔΔ).

To ΕλλΚΔΔ στοχεύει:

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΕλλΚΔΔ πατώντας εδώ