Πανεπιστημίου 16
2103620274

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Σύνδεσμος διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει την εξουσία και την αρμοδιότητα να αποφασίζει και να ενεργεί για κάθε ζήτημα, που αφορά στη διοίκηση του Συνδέσμου και στη διαχείριση της περιουσίας του, καθώς και γενικώς να λαμβάνει όλες τις αποφάσεις για την εκπλήρωση των σκοπών του, εκτός από τις αποφάσεις εκείνες, που, είτε από τον νόμο, είτε από το Kαταστατικό, έχουν επιφυλαχθεί στη Γενική Συνέλευση των τακτικών Μελών του Συνδέσμου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 15ης Ιουλίου 2020 αποτελείται από τους εξής:

Σίμος Αναστασόπουλος

Σίμος Αναστασόπουλος

Πρόεδρος

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ ΑΕ

Θεόδωρος Πανταλάκης

Θεόδωρος Πανταλάκης

Α' Αντιπρόεδρος

Διευθύνων Σύμβουλος, Τράπεζα Αττικής ΑΤΕ

Σωκράτης Λαζαρίδης

Σωκράτης Λαζαρίδης

Β' Αντιπρόεδρος

Διευθύνων Σύμβουλος, Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Δρ Ιωάννα Αναστασοπούλου

Δρ Ιωάννα Αναστασοπούλου

Γεν. Γραμματέας

Δικηγόρος, Εταίρος Παπαπέτρος, Παπαγγελής, Τατάγια και Συνεταίροι_ PPT LEGAL Δικηγορική Εταιρεία

Γεώργιος Γραβιάς

Γεώργιος Γραβιάς

Αν. Γεν. Γραμματέας

Δικηγόρος, Παπαπολίτης & Παπαπολίτης Δικηγορική Εταιρεία.

Κωνσταντίνος Σαραντόπουλος
Κωνσταντίνος Σαραντόπουλος
Ταμίας

Πρόεδρος, Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος ΑΕ

 Δρ Χαράλαμπος Τσαρδανίδης
Δρ Χαράλαμπος Τσαρδανίδης
Αν. Ταμίας

Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων/Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Δ/ντής Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΙΔΟΣ)

Θεόδωρος Τρύφων

Θεόδωρος Τρύφων

Σύμβουλος

Διευθύνων Σύμβουλος Elpen Βιομηχανία Φαρμάκων ΑΕ

Γεώργιος Κώτσαλος

Γεώργιος Κώτσαλος

Σύμβουλος

Εκπρόσωπος Διοικητικού Συμβουλίου, Sigfox Hellas ΑΕ

Σολομών Μπεράχας
Σολομών Μπεράχας
Σύμβουλος

Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής , Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών (Τειρεσίας) ΑΕ

Παναγιώτης Μπαράς
Παναγιώτης Μπαράς
Σύμβουλος

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, Philips Hellas ABEE

Σταμάτης Ρεμούνδος
Σταμάτης Ρεμούνδος
Σύμβουλος

Αντιπρόεδρος ΔΣ, Αθηναϊκή Οικογενειακή Αρτοποιία– Ferro ΑΕ