Πανεπιστημίου 16
2103620274

Μέλη Γενικού Συμβουλίου

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΙΜΟΣ

Διευθύνων Σύμβουλος, ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ ΑΕ

Α’ Αντιπρόεδρος

ΠANTAΛAKHΣ

ΘEOΔΩPOΣ

Επικεφαλής, Τομέας Τραπεζικών Εταιρειών ΣΑΕ|Ε

Β΄ Αντιπρόεδρος

ΛΟΪΖΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Αντιπρόεδρος, ΙΟΝ ΑΕ

Γεν. Γραμματέας

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ

Εταίρος, ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΤΑΤΑΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Αν. Γεν. Γραμ. & Δ/ντής Ιδρύματος Μελετών Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων

ΓΡΑΒΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εταίρος, ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ & ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ταμίας

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Πρόεδρος, ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Αν. Ταμίας & Δ/ντής Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων

ΤΣΑΡΔΑΝΙΔΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μέλος & Eπικεφαλής Τομέα Φαρμακευτικών Εταιρειών

ΤΡΥΦΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Αντιπρόεδρος, ΕΛΠΕΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & Co-CEO, ΕΛΠΕΝ Group

Μέλος & Eπικεφαλής Τομέα Aσφαλιστικών Επιχειρήσεων

ΚΩΤΣΑΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εκπρόσωπος ΔΣ, SIGFOX HELLAS SA

Μέλος & Eπικεφαλής Τομέα Χρηματιστηριακών Εταιρειών

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ Τομέα Κεφαλαιαγοράς & Εταιρικής Διακυβέρνησης ΣΑΕ|E

Μέλος

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Αντιπρόεδρος ΔΣ, ΑΘΗΝΑΪΚH ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚH ΑΡΤΟΠΟΙIΑ – FERRO ΑΕ

Μέλος

ΜΠΑΡΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, PHILIPS HELLAS ABEE

Επίτιμος Πρόεδρος & Eπικεφαλής Τομέα Ξενοδοχειακών Εταιρειών

ΦΩΚΑΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Δ/νων Σύμβουλος, ΗΛΕΚΤΡΑ A.Ξ.Ε.

Μέλος & Eπικεφαλής Τομέα Ναυτιλιακών Εταιρειών

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Διευθύνουσα Σύμβουλος Ομίλου, TOTOTHEO ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΕ

Μέλος & Επικεφαλής Τομέα Επιχειρήσεων Ακινήτων 

ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΟΥΚΑΣ

Πρόεδρος, ΒΑΛΕΡ ΑΕ

Μέλος & Eπικεφαλής Τομέα Δια Βίου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

ΛΕΒΕΝΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διευθύνων Σύμβουλος & Πρόεδρος ΔΣ, CONSUL ΑΕ

Μέλος & Επικεφαλής Τομέα Χρηματοπιστωτικών Εταιρειών

ΜΠΕΡΑΧΑΣ

ΣΟΛΟΜΩΝ

Πρόεδρος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος, ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ (ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ)

Μέλος & Επικεφαλής Τομέα Τεχνικών και Εργοληπτικών Εταιρειών  

ΣΥΡΙΑΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διευθύνων Σύμβουλος, ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ