ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε.

Ο Σύνδεσμος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. αποτελεί ανεξάρτητο επιχειρηματικό Σωματείο με μέλη από όλη την Ελλάδα.

Γενικοί σκοποί του Συνδέσμου είναι

  • η διαφύλαξη και η
  • προαγωγή των συμφερόντων των Μελών του από νομική, οικονομική και κοινωνική άποψη, στο πλαίσιο της οικονομικής ανάπτυξης της Χώρας.

Στον σκοπό του Συνδέσμου περιλαμβάνονται μόνο τα κοινά συμφέροντα των Μελών του, και ενδεικτικά η μελέτη και προαγωγή του θεσμού της Ανωνύμου Εταιρείας, της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και των συναφών με αυτούς θεσμών, ως και η διαφύλαξη και προαγωγή των κοινών επαγγελματικών συμφερόντων των οικονομικών μονάδων και επιχειρήσεων των Μελών του, που λειτουργούν με τους θεσμούς αυτούς.

Ο Σύνδεσμος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. έχει ιδρύσει από κοινού με άλλες οργανώσεις την Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς, το σημερινό Πανεπιστήμιο Πειραιώς, καθώς και το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας και το Ίδρυμα Μελετών Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων.

Ο Σύνδεσμος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. εδρεύει στην Αθήνα και διαθέτει Υποκαταστήματα σε Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη και Ηράκλειο Κρήτης. Τον Ιούνιο του 2014 ιδρύθηκε υποκατάστημα και στην Πάτρα.

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter του Συνδέσμου για να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητές μας.
Μη έγκυρο email
Invalid Input

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Τηλέφωνο 2103620274