Πανεπιστημίου 16
2103620274

Υποστήριξη

  • Άμεση ανταπόκριση σε ερωτήματα των μελών από τη Νομική Υπηρεσία και την Ειδική Υπηρεσία Φοροτεχνικών και Λογιστικών Υποθέσεων

  • Υποστήριξη προετοιμασίας προτάσεων αξιοποίησης χρηματοδοτικών προγραμμάτων και εργαλείων

  • Μελέτη και υποστήριξη υποβολής υποθέσεων των μελών στις ανά περίπτωση υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης και παρακολούθηση της εξέλιξής τους.

  • Υποστήριξη προετοιμασίας προτάσεων αξιοποίησης χρηματοδοτικών προγραμμάτων και εργαλείων.