Πανεπιστημίου 16
2103620274

Πρόσκληση στη Β’ (Επαναληπτική) Ετήσια Τακτική ΓΣ 2018

Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018

Προς τις ΑΕ & ΕΠΕ
Μέλη του Συνδέσμου

Αξιότιμα Μέλη,
σας  ενημερώνουμε πως λόγω έλλειψης απαρτίας, η ορισμένη για τις 30 Απριλίου 2018 Γενική Συνέλευση αναβλήθηκε.

Δείτε σχετικά:

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Είθισται να πραγματοποιείται η  τρίτη (επαναληπτική) Γενική Συνέλευση του  Συνδέσμου, ορισμένη για
24  Μαΐου  2018,  ημέρα  Πέμπτη 
και ώρα 6 μμ

στην οποία αναμένουμε την παρουσία σας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας

Σχετικές ενημερώσεις