Πανεπιστημίου 16
2103620274

Πρόσκληση – Α΄ Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2020

Προς τις ΑΕ&ΕΠΕ
Μέλη του Συνδέσμου

Αξιότιμα μέλη,
Ο Σύνδεσμος ΑΕ και ΕΠΕ σας προσκαλεί στην Α΄Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2020.
 

Σημαντικό:
Είθισται να πραγματοποιείται η Τρίτη (Β΄επαναληπτική) Γενική Συνέλευση,  ορισμένη για την Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020
και ώρα 2 μμ.

Στην πιο κρίσιμη-οικονομικά και όχι μόνο-περίοδο, η παρουσία σας είναι απαραίτητη για την απρόσκοπτη συνέχιση του έργου της στήριξης των ελληνικών εταιρειών, που έχει ξεκινήσει ο Σύνδεσμος από το 1922.

– Πρόσκληση

– Δήλωση Συμμετοχής

– Δήλωση Υποψηφιότητας

– Θέματα προς συζήτηση

ηλ.: 210 3620274 – 210 3636326
Fax : 210 3626610

[email protected]
www.sae-epe.gr

Σχετικές ενημερώσεις