Πανεπιστημίου 16
2103620274

Ο νέος νόμος 4548/2018 για την Ανώνυμη Εταιρεία

Ο Σύνδεσμος ΑΕ&ΕΠΕ σας προσκαλεί σε νέο Κύκλο Σεμιναρίων με θέμα:

Ο νέος νόμος 4548/2018 για την Ανώνυμη Εταιρεία

 

Θεματική:

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Το νέο νομικό πλαίσιο της ΑΕ 

 • Βασικοί άξονες της μεταρρύθμισης
  •             Σύσταση της ΑΕ και τροποποιήσεις του καταστατικού
  •             Ακυρότητα εταιρίας
  •             Μετοχικό κεφάλαιο
  •             Εκδιδόμενοι από την εταιρία τίτλοι
 • Διοικητικό συμβούλιο (εκλογή μελών, μονομελές
  διοικητικό όργανο, λειτουργία, ευθύνη, εταιρική αγωγή,
                 ελαττωματικές   αποφάσεις,συναλλαγές της εταιρίας
                 με  συνδεδεμένα πρόσωπα, αμοιβές)
 • Γενική συνέλευση (αρμοδιότητες, σύγκληση, πλειοψηφία,
  λήψη αποφάσεων χωρίς συνεδρίαση, ελαττωματικές αποφάσεις)
  •             Δικαιώματα μειοψηφίας, ενώσεις μετόχων
  •             Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
  •             Λύση και εκκαθάριση

ΙΙΙ.  Συμπεράσματα

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε: 

 • Δικηγόρους
 •  Νομικούς Συμβούλους
 •  Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Οικονομικούς Διευθυντές

 

Εισηγητές:
Αναστασοπούλου Ιωάννα: Δικηγόρος, διδάκτωρ νομικής, Νομικός Σύμβουλος του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ, Πρόεδρος της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας»
 
Γραβιάς Γεώργιος: Δικηγόρος, μέλος  ΔΣ του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ και Γενικός Γραμματέας του ΔΣ του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας

 

Συμμετοχή στα έξοδα:
•             Μη μέλη: 100€
•             Μέλη: 70€

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Χώρος Διεξαγωγής:
Σύνδεσμος ΑΕ&ΕΠΕ
Πανεπιστημίου 16 & Αμερικής,
β΄ όροφος (εντός στοάς)

Ημερομηνία/ώρες διεξαγωγής:
Δευτέρα,  25/2/2019 &
Τρίτη, 26/2/2019
Ώρες: 4: 30 -8: 30 μμ

Δηλώσεις συμμετοχής

Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης

 

 

Σχετικές ενημερώσεις