Πανεπιστημίου 16
2103620274

Ν. 4738/2020:Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας

Με την ευκαιρία της συνολικής εφαρμογής του Ν. 4738/2020 από 1.6.2021, ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών & ΕΠΕ σας προσκαλεί σε  διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα:

Ν. 4738/2020:Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας

  • Δευτέρα, 14/6/2021, 5-8 μμ και
  • Τρίτη, 15/6/2021, 5-8 μμ  (συνολική διάρκεια: 6 ώρες)

Θεματική:

  • Bασικές Αρχές των εξυγιαντικών και πτωχευτικών διαδικασιών
  • Δικαστηριακή πρακτική, όπου αυτή «παρεμβαίνει» είτε για την επικύρωση Συμφωνιών πρόληψης αφερεγγυότητας, είτε για την εξέλιξη των εργασιών της πτωχευτικής διαδικασίας
  • Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών
  • Ρόλος των εμπλεκομένων προσώπων στις διαδικασίες, ήτοι δικηγόρων, διαμεσολαβητών, εμπειρογνωμόνων και διαχειριστών Αφερεγγυότητας – Συνδίκων

Ειδικότερες θεματικές:

Α. Διαδικασίες πρόληψης της Αφερεγγυότητας σύμφωνα με το νέο Νόμο

Προειδοποίηση αφερεγγυότητας – έγκαιρη προειδοποίηση
▪ Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών
▪ Πεδίο εφαρμογής – Αίτηση και περιεχόμενο
▪ Δικαίωμα διαμεσολάβησης
▪ Σύμβαση αναδιάρθωσης: μορφές, υπογραφή, προθεσμίες και αποτελέσματα
▪ Συμμετοχή Δημοσίου και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης – Συνεργασία χρηματοδοτικών φορέων
▪ Φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης

Προπτωχευτική Διαδικασία
▪ Πεδίο εφαρμογής
▪ Συμφωνία εξυγίανσης / απαιτούμενη πλειοψηφία πιστωτών / συναίνεση οφειλέτη – Συμμετοχή Δημοσίου και δημοσίων φορέων
▪ Αίτηση επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης / αρμόδιο δικαστήριο και προβλεπόμενη διαδικασία / έκθεση εμπειρογνώμονα

Β. Πτωχευτική Διαδικασία σύμφωνα με το νέο Νόμο

Πτωχευτική Ικανότητα – πεδίο εφαρμογής
▪ Διαδικασία κήρυξης πτώχευσης
▪ Όργανα της Πτώχευσης
▪ Διαδικασίες ελέγχου πιστώσεων και συλλογικής ικανοποίησης πιστωτών
▪ Προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες

Με την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες:
▪ θα έχουν γνωρίσει τις Αρχές των εξυγιαντικών και πτωχευτικών διαδικασιών
▪ θα έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις των ρυθμίσεων και των καινοτομιών του ν. 4738/2020
▪ θα έχουν αφομοιώσει ζητήματα και εργαλεία εξέτασης βιωσιμότητας και συλλογικής ικανοποίησης πιστωτών, μεταχείρισης εγγυητών και δυνατοτήτων ρύθμισης των οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.
▪ θα έχουν προβληματιστεί για επίκαιρα ζητήματα διαδικασίας εξυγίανσης και πτώχευσης

 

Παρουσίαση:

– Δρ Ιωάννα Γ. Αναστασοπούλου
– κ. Γεώργιος Γραβιάς
Δικηγόροι – Διαμεσολαβητές, μέλη Δ.Σ. Συνδέσμου ΑΕ και ΕΠΕ, ιδρυτικά στελέχη του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας, επικεφαλής της Task Force του Συνδέσμου για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό και την Εξυγίανση των Επιχειρήσεων

Συμμετοχή στα έξοδα:

  • 150 €
  • Για τα μέλη του  Συνδέσμου ΑΕ&ΕΠΕ,  η συμμετοχή είναι 100€

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΔΩ (το link παρακολούθησης θα αποσταλεί την ημέρα της διεξαγωγής)

Πληροφορίες:
Εύη Τέκου
2103620274
6943274057
[email protected]

Σχετικές ενημερώσεις