Πανεπιστημίου 16
2103620274
Δελτίο Τύπου: «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον τομέα του περιβάλλοντος»

Δελτίο Τύπου: «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον τομέα του περιβάλλοντος»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικτυακή ημερίδα που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ για το έργο

«Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Τομέα του Περιβάλλοντος»

την Παρασκευή 19 Μαρτίου.

Περισσότερα στο Δελτίο Τύπου.

Σχετικές ενημερώσεις