Πανεπιστημίου 16
2103620274

Ημερίδα: Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών & προτάσεις για τη φορολόγηση του digital economy: ένα νέο status quo για τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις

Σας προσκαλούμε σε Ημερίδα με θέμα:

Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών & προτάσεις για τη φορολόγηση του digital economy: ένα νέο status quo για τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις_14.06.2018

 

Εισηγητές:

 

Θεματική:

Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών για Χρηματοοικονομικούς Λογαριασμούς (ΚPMG)

 • Ποιους αφορά, ποιοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νέου αυτού κανονιστικού πλαισίου
 •    Τι είναι η Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών για Χρηματοοικονομικούς Λογαριασμούς, ποια είναι η διαδικασία, ποιος υποβάλει τα στοιχεία και ποιος ανταλλάσσει τα στοιχεία
 •    Τι είναι το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (CRS), τι προβλέπουν οι κανόνες και οι διαδικασίες δέουσας επιμέλειας του ΚΠΑ (ποια είναι τα βήματα για την ανταλλαγή, ποιoυ και ποιες πληροφορίες ανταλλάσσονται, πώς συλλέγονται οι πληροφορίες)
 •    Οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών σε επίπεδο ΕΕ και ΟΟΣΑ
 •     Η ενσωμάτωση και εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου στην Ελλάδα
 •     Πότε και για ποια έτη ανταλλάσσει πληροφορίες η Ελλάδα
 •     Οι κυρώσεις του νέου θεσμικού πλαισίου, οι συνέπειες της μη συμμόρφωσης και ο κίνδυνος έκθεσης σε φορολογικό έλεγχο, έλεγχο για φοροδιαφυγή καθώς και σε έλεγχο για «ξέπλυμα» χρήματος από εγκληματική δραστηριότητα  

 

Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες σε θέματα ανταλλαγής πληροφοριών που αφορούν τις εταιρίες & προτάσεις για τη φορολόγηση του digital economy (ΖΕΥΑ)

 • Η πρόταση Οδηγίας για την ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις (ρυθμίσεις επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού)
 •    Η Οδηγία 2015/2376 για την ανταλλαγή εκ των προτέρων διασυνοριακών αποφάσεων (advance cross-border rulings) και εκ των προτέρων συμφωνιών ενδοομιλικής τιμολόγησης (advance pricing arrangements)
 •   Η Οδηγία 2016/881 για την ανταλλαγή των εκθέσεων ανά χώρα (Country-by-Country Reports) πολυεθνικών
 •   Ποιους αφορoύν οι ανωτέρω οδηγίες, ποια αντικείμενα καλύπτονται, πώς συλλέγονται και ανταλλάσσονται οι πληροφορίες
 •   Νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών – δικαιώματα φορολογουμένων
 •   Οι δύο προτάσεις οδηγιών για τη φορολόγηση του digital economy

 

Σε ποιους απευθύνεται:

 • δικηγόρους
 • νομικούς συμβούλους επιχειρήσεων
 • στελέχη επιχειρήσεων
 • συμβούλους επενδύσεων
 • μεμονωμένους μετόχους ανωνύμων εταιρειών

 

Χώρος Διεξαγωγής:

Σύνδεσμος ΑΕ&ΕΠΕ Πανεπιστημίου 16 & Αμερικής (β΄ όροφος)

 

Ημερομηνία Διεξαγωγής:

Πέμπτη, 14.06.2018  –  Ώρες: 5-7 μμ

 

Η συμμετοχή είναι δωρεάν

 

Ενδιαφέρεστε Για Το Συγκεκριμένο Σεμινάριο;

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 

Τέκου Ευαγγελία
Σύνδεσμος ΑΕ&ΕΠΕ
Πανεπιστημίου 16-10672 Αθήνα
Τ  +30 210 36 20 274
Φ +30 210 36 26 610
[email protected]
www.sae-epe.gr

 

Σχετικές ενημερώσεις