Πανεπιστημίου 16
2103620274
Σεμινάριο DPO – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (24/02/2021 – 10/03/2021)

Σεμινάριο DPO – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (24/02/2021 – 10/03/2021)

 

Ένα νέο ηγετικό ρόλο σε κάθε σύγχρονη επιχείρηση / οργανισμό καλείται να αναλάβει ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer-DPO). Μέσα από την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών και κατευθύνσεων, ο DPO συμβάλλει σημαντικά στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του νόμου 4624/2019.

Ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ σε συνεργασία με το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, διοργανώνουν τον Φεβρουάριο – Μάρτιο, e – learning σεμινάριο με τίτλο «Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer)» το οποίο οδηγεί σε Πιστοποίηση.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες για το σεμινάριο στο LINK 

Σχετικές ενημερώσεις