Πανεπιστημίου 16
2103620274
Ενισχύοντας την Εξωστρέφεια της Ελληνικής Οικονομίας: Προσδιοριστικοί Παράγοντες και Προτάσεις Πολιτικής

Ενισχύοντας την Εξωστρέφεια της Ελληνικής Οικονομίας: Προσδιοριστικοί Παράγοντες και Προτάσεις Πολιτικής

O πρόεδρος του Συνδέσμου ΑΕ & ΕΠΕ κος Σ. Αναστασόπουλος στην εκδήλωση του Ελληνικού Iδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)

Link Πρόσκλησης

Σχετικές ενημερώσεις