Πανεπιστημίου 16
2103620274
Έρευνα του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και της Δ.ΥΠ.Α για τις ανάγκες των εργοδοτών σε δεξιότητες

Έρευνα του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και της Δ.ΥΠ.Α για τις ανάγκες των εργοδοτών σε δεξιότητες

Ο Σύνδεσμος ΑΕ & Επιχειρηματικότητας στηρίζει την πρωτοβουλία του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α – πρώην ΟΑΕΔ) και καλεί τα μέλη του να συμμετέχουν ενεργά απαντώντας στην έρευνα διερεύνησης αναγκών των εργοδοτών σε δεξιότητες, ώστε να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στη νέα κανονικότητα.

Ευελπιστούμε ότι θα ανταποκριθείτε θετικά σε αυτήν την προσπάθεια, η οποία κρίνεται επωφελής για όλους τους εμπλεκόμενους και θα συνδράμει στην αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων (skills mismatch) στην Ελληνική αγορά εργασίας, που κατατάσσεται προτελευταία στο European Skills Index 2022. 

Περισσότερες λεπτομέρειες στο link: https://mailchi.mp/hol/p9024ogta0-475721

Σχετικές ενημερώσεις