Πανεπιστημίου 16
2103620274

ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Σύνδεσμος ΑΕ και ΕΠΕ σας προσκαλεί σε ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα:

ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

  • Ημερομηνία: Παρασκευή, 3 Απριλίου 2020                          
  • Ώρες: 4-8 μμ
  • ΜΕ ΤΗΛΕΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
  • (ταυτόχρονη/ ετεροχρονισμένη)

ΘΕΜΑΤΙΚΗ:

1. Ορισμοί – θεσμικό πλαίσιο – Πεδίο Εφαρμογής
2. Συγχώνευση
3. Ειδικές διατάξεις ανά νομικό τύπο
4. Διάσπαση
5. Ειδικές διατάξεις ανά νομικό τύπο
6. Μετατροπή
7. Ειδικές διατάξεις ανά νομικό τύπο
8. Εμπειρογνώμονες
9. Περιεχόμενο ΣΣΣ, ΣΣΔ
10.Έλεγχος νομιμότητας ΥΓΕΜΗ

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ:

  • 25€-ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΕ&ΕΠΕ (μείον 50% για κάθε επιπλέον συμμετοχή)
  • 50€-ΓΙΑ ΜΗ ΜΕΛΗ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  (LINK)

Πληροφορίες:
Εύη Τέκου
[email protected]

6943274057

 

 

Σχετικές ενημερώσεις