Πανεπιστημίου 16
2103620274
Συμμετοχή του Συνδέσμου ΑΕ & ΕΠΕ στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Incrementa για την προώθηση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας στις ΜμΕ.

Συμμετοχή του Συνδέσμου ΑΕ & ΕΠΕ στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Incrementa για την προώθηση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας στις ΜμΕ.

incrementa            

Συμμετοχή του Συνδέσμου ΑΕ & ΕΠΕ στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Incrementa για την προώθηση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας στις ΜμΕ.

                                                 

Τι είναι το Incrementa

Το Incrementa είναι ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην προώθηση της νοοτροπίας της καινοτομίας και της δημιουργικότητας στις ΜμΕ. Οι επιχειρήσεις που εδρεύουν στην ΕΕ, ιδίως οι μικρομεσαίες, μπορούν να παραμείνουν ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο μόνο εάν επενδύσουν στην καινοτομία και τη δημιουργικότητα. Επιπλέον, η διαχείριση της συνεργασίας αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τις ΜμΕ, οι οποίες παραδοσιακά απομονώνονται. Το Incrementa στοχεύει στην ανάπτυξη μιας εκπαιδευτικής μεθόδου, που θα βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αντιδρούν γρήγορα, να προσαρμόζονται στις αλλαγές και να διαχειρίζονται τις προκλήσεις.

 

Στόχοι και αποτελέσματα
Ο κύριος στόχος του Incrementa είναι:

 • Προώθηση της εφαρμογής ενός συστήματος διαχείρισης της καινοτομίας για τις ΜμΕ.
 • Παροχή καθοδήγησης στην εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Καινοτομίας
 • Προώθηση της δημιουργικότητας και της συνεργασίας στις ΜμΕ
 • Εξοικείωση των ΜμΕ με τo πρότυπο CEN 16555-5
 • Παροχή εκπαιδευτικού υλικού βάσει προτύπου CEN 16555-5 Διαχείριση Καινοτομίας – Μέρος 5 και – Μέρος 6
 • Συμβολή στην επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης [ΕΕΚ]
 • Διευκόλυνση της προσαρμογής των ΜμΕ στη σύγχρονη οικονομική κατάσταση

 

Τα κύρια αποτελέσματα του Incrementa αναμένεται να είναι:

 • Ο Οδηγός συστήματος διαχείρισης καινοτομίας για τις ΜμΕ
 • Ένα πρόγραμμα κατάρτισης για το Σύστημα Διαχείρισης Καινοτομίας στις ΜμΕ
 • Μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για την καινοτομία των ΜμΕ
 • Εκπαιδευτικό υλικό για τη υποστήριξη της προσαρμογής στις σύγχρονες οικονομικές ανάγκες, που θα περιλαμβάνει στοιχεία από πραγματικές περιπτώσεις , καθώς και στοιχεία που αποσκοπούν στην ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών δεξιοτήτων

 

Για να γνωρίσετε τους συνεργάτες του Incrementa και να ενημερώνεστε για τα νέα μας, συνδεθείτε στην ιστοσελίδα μας http://creativityandcollaboration.com/index.php και ακολουθήστε μας στο Facebook και το LinkedIn.

Σχετικές ενημερώσεις