Πανεπιστημίου 16
2103620274
Νέα πρωτοβουλία του Συνδέσμου ΑΕ|Ε – Σύσταση Νομικού Συμβουλίου

Νέα πρωτοβουλία του Συνδέσμου ΑΕ|Ε – Σύσταση Νομικού Συμβουλίου

Ο Σύνδεσμος ΑΕ|Ε, με πάνω από 100 χρόνια έμπρακτης υποστήριξης των εταιρειών-μελών του, συνέστησε Νομικό Συμβούλιο.

Είναι γνωστό ότι κατά τη διάρκεια της δυναμικής λειτουργίας του, ο Σύνδεσμος επέδειξε διαχρονικά σημαντικό επιστημονικό έργο και στο χώρο της Νομικής Επιστήμης, συνδράμοντας τα μέλη του, προτείνοντας λύσεις σε προβλήματα του Δικαίου των ΑΕ και ΕΠΕ και φυσικά εκδίδοντας ένα από τα παλαιότερα νομικά περιοδικά, το Δελτίον.

Στο πλαίσιο αυτό τα έγκριτα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Συνδέσμου θα εργαστούν για την υποστήριξη της επιχειρηματικής Κοινότητας σε νομικά θέματα, προσεγγίζοντας όλες τις νέες μορφές συναλλαγών, σχολιάζοντας τη σύγχρονη νομολογία και θέτοντας τα νομικά ζητήματα που απασχολούν τις Επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, στόχοι του Νομικού Συμβουλίου του Συνδέσμου είναι:

  • Η διατύπωση προτάσεων για την απλοποίηση των διαδικασιών
  • Η παρέμβαση με προτάσεις στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία
  • Ο εντοπισμός και η τυποποίηση συνήθων νομολογιακών λύσεων
  • Ο εντοπισμός αντικρουομένων νομολογιακών λύσεων και προσδιορισμός προς υιοθέτηση και προώθηση της προσφορότερης
  • Η ανταλλαγή απόψεων σε θέματα, εταιρικού κατά κύριο λόγο δικαίου, που εισάγονται προς συζήτηση από τα μέλη
  • Η ενημέρωση και πιθανώς αντιμετώπιση κλαδικών ζητημάτων
  • Ο εμπλουτισμός της ύλης του μηνιαίου Δελτίου του Συνδέσμου


Για την επιτυχία του εγχειρήματος  ζητούμε τη σύμπραξή σας.

Σχετικές ενημερώσεις