Πανεπιστημίου 16
2103620274
Νέα συνέντευξη του προέδρου του Συνδέσμου ΑΕ & ΕΠΕ

Νέα συνέντευξη του προέδρου του Συνδέσμου ΑΕ & ΕΠΕ

Σας προωθούμε τη συνέντευξη του Προέδρου του Συνδέσμου ΑΕ&ΕΠΕ και του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας CompeteGr, 
κ. Σίμου Αναστασόπουλου, στο περιοδικό Epsilon7.

 

LINK

Σχετικές ενημερώσεις