Πανεπιστημίου 16
2103620274

ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Ο Σύνδεσμος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., ανταποκρινόμενος στις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες των μελών του σύστησε μια νέα Υπηρεσία, η οποία θα παρέχει ένα πλήρες «πακέτο» υπηρεσιών για την

Εξυγίανση, Αναδιοργάνωση και τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια Επιχειρήσεων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε κατεβάστε το αρχείο: Υπηρεσία Μή Εξυπηρετούμενων Δανείων

Σχετικές ενημερώσεις