Πανεπιστημίου 16
2103620274

Πρακτική άσκηση

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

 

Ο Σύνδεσμος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. προκηρύσσει μία (1) θέση για πρακτική άσκηση (internship). Η πρόσκληση απευθύνεται σε φοιτητές τελειόφοιτους ή απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ με γνώσεις τραπεζικών και μαθηματικών θεμάτων (υπολογισμοί τοκοχρεωλυσίων, καθαρά παρούσα αξία, μελλοντικές αξίες) για την περίοδο από 04/05/2015 μέχρι 03/07/2015.

Απαραίτητη θεωρείται η χρήση των πακέτων Microsoft Office.

Η παρουσία του ασκούμενου θα είναι καθημερινή με ωράριο που θα συμφωνηθεί από κοινού.

 

Θα χορηγηθεί σχετική βεβαίωση.


Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά στο [email protected] & [email protected] με θέμα “Πρακτική άσκηση σε Τραπεζικά Θέματα”.


Παρακάτω βρείτε συνημμένα:

Σχετικές ενημερώσεις