Πανεπιστημίου 16
2103620274
Πρόσκληση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ
ΤΑ ΜΕΛΗ  ΤΟΥ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση  
Κυρίες και Κύριοι,     
   
Η φετινή τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του Συνδέσμου, του 100ού έτους από της ιδρύσεώς του, στην οποία σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό σας, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Απριλίου 2022 και ώρα 2 μμ.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 1 του Καταστατικού, η  Α΄ Επαναληπτική Συνεδρίαση θα λάβει χώρα την 12 Μαΐου 2022, ημέρα Πέμπτη.

Σας ενημερώνουμε πως στη Β ΄Επαναληπτική Συνεδρίαση θα μας τιμήσει με την παρουσία του ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ως εκ τούτου

     η Β΄ Επαναληπτική Συνεδρίαση μετατίθεται για την Τετάρτη, 25 Μαΐου 2022, ώρα 2:00 μμ*     
 
* Ο τόπος διεξαγωγής θα γνωστοποιηθεί στο επόμενο διάστημα.
 
Περισσότερες λεπτομέρειες: ΕΔΩ
Σχετικές ενημερώσεις