Πανεπιστημίου 16
2103620274
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΛΥΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΛΥΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Αγαπητά μας Μέλη,

Όπως ίσως γνωρίζετε, με το ν. 5078/2023 προβλέπεται η ίδρυση πολυεργοδοτικών Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (πολυεργοδοτικά ΤΕΑ), με αποκλειστικό σκοπό τη χορήγηση συνταξιοδοτικών παροχών ή και συμπληρωματικών συνταξιοδοτικών παροχών σε είδος ή σε χρήμα.

Με τα Πολυεργοδοτικά ΤΕΑ δίνεται η δυνατότητα σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους να εξασφαλίσουν σύνταξη για τα στελέχη και το προσωπικό τους με τις προϋποθέσεις του δεύτερου πυλώνα κοινωνικής ασφάλισης.
Μεταξύ των πλεονεκτημάτων των Πολυεργοδοτικών Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης είναι :

  • η ευνοϊκή φορολόγηση των παροχών των στελεχών και των εργαζομένων
  • η δυνατότητα να προστεθούν καλύψεις και παροχές όπως νοσοκομειακής περίθαλψης και βοήθειας σε ομαδική βάση, σε συνεργασία με την ασφαλιστική αγορά
  • η αξιοπιστία που εξασφαλίζεται κυρίως από την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος
  • η αποφυγή από τις εταιρείες του κόστους ίδρυσης και διοικητικής υποστήριξης ξεχωριστού ταμείου με διοικητικό συμβούλιο, κεφάλαιο και τήρηση των εκτεταμένων υποχρεώσεων και κανόνων που προβλέπει ο νόμος
  • οι καλύτερες αποδόσεις

Ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και Επιχειρηματικότηταςαφουγκραζόμενος τις ανάγκες των μελών του αλλά και τις νέες τάσεις, ανάγκες και προοπτικές της αγοράς, σχεδιάζει τη δημιουργία πολυεργοδοτικού ΤΕΑ για το προσωπικό των μελών του σε συνεργασία με έμπειρα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς, ιδίως αναφορικά με τα νοσοκομειακά προγράμματα.

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι αναγκαίο να μας γνωρίσετε το κατ’ αρχήν ενδιαφέρον σας όπως και τις πρώτες σας παρατηρήσεις.
Ως εκ τούτου, παρακαλούμε να μας  επιστρέψετε το συνημμένο ερωτηματολόγιο που θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα.

Με εκτίμηση,

O Πρόεδρος του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών & Επιχειρηματικότητας
Σίμος Αναστασόπουλος

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ασφαλιστικών Θεμάτων
Γεώργιος Κώτσαλος
Σχετικές ενημερώσεις