ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ

 • Μελέτη και υποβολή στα αρμόδια Υπουργεία των ζητημάτων, που καθημερινά απασχολούν τις Επιχειρήσεις.
 • Ενίσχυση/ υποστήριξη της φωνής διαμαρτυρίας του επιχειρηματία
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις/γεύματα με μέλη της Κυβέρνησης, για άμεση και εκ του σύνεγγυς έκφραση κοινών αιτημάτων.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Καίρια και εξειδικευμένη πληροφόρηση των Μελών για θέματα άμεσου ενδιαφέροντος, πολιτικοοικονομικές εξελίξεις και ό,τι εμπίπτει στο πεδίο ενδιαφερόντων της κάθε Επιχείρησης
 • Σχεδόν καθημερινή αποστολή εγκυκλίων, νόμων και άρθρων από επίσημες πηγές πληροφόρησης και τον Επιχειρηματικό Τύπο για την άμεση ενημέρωση και δραστηριοποίηση της Επιχείρησης
 • Σύνταξη και δωρεάν αποστολή του μηνιαίου «Δελτίου», που περιέχει εστιασμένες πληροφορίες σε τρέχοντα θέματα Α.Ε. και Ε.Π.Ε., όπως εταιρικά, νομισματικά, συναλλακτικά, επενδυτικά, ναυτιλιακά, φορολογικά – δασμολογικά, εργασιακά, ασφαλιστικά, επιχειρησιακά, κοινοτικά κ.ά.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

 • Λειτουργία Νομικής Υπηρεσίας διαθέσιμης για άμεση ανταπόκριση σε απορίες και ερώτημα σε ζητήματα φορολογικά, λογιστικά, εταιρικά, εργατικά κ.ά.
 • Λειτουργία Ειδικής Υπηρεσίας για ερωτήματα Λογιστηρίου από ομάδα που εστιάζει και απαντά σε απορίες σχετικές με μισθοδοσία, λογιστική, εμπορική διαχείριση, αναλυτική λογιστική, υποκαταστήματα, χρηματοοικονομικά κ.λπ.
 • Σύνταξη επιστολών/αιτημάτων/διαμαρτυριών προς Υπουργεία και Φορείς για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την Επιχείρηση καθώς και παρακολούθηση της υπόθεσης
 • Άμεση αποστολή προς τα μέλη Νόμων, Εγκυκλίων και άλλων επίσημων κειμένων
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ για ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ διενέξεων και διαφορών, σε προνομιακές τιμές για τα μέλη
 • Σχεδιασμός νέας, ελκυστικής ιστοσελίδας σε μειωμένες τιμές για τα μέλη
 • Δωρεάν δημοσίευση ισολογισμών στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Οργάνωση Σεμιναρίων για φλέγοντα και άμεσου ενδιαφέροντος θέματα με ομιλητές:
  • ανώτατα πολιτικά στελέχη
  • ανώτερους υπαλλήλους Υπουργείων
  • στελέχη Τραπεζών
  • καθηγητές Πανεπιστημίου
  • ειδικούς επιστήμονες κ.ά.
 • Παρουσίαση νέων προγραμμάτων και τεχνολογιών για την επικαιροποίηση των εφαρμογών λειτουργίας της Επιχείρησής σας

ΠΡΟΒΟΛΗ

 • Δυνατότητα δικτύωσης και γνωριμίας με άλλες εταιρείες-Μέλη μέσω συμμετοχής στην ετήσια Γενική Συνέλευση και στις λοιπές κοινές δραστηριότητες.
 • Δωρεάν παραχώρηση αίθουσας χωρητικότητας 100 ατόμων, για πραγματοποίηση επαγγελματικών συναντήσεων των μελών του Συνδέσμου από την επαρχία, αλλά και από την Αθήνα.
 • Παρουσίαση της επιχείρησής σας και της δραστηριότητάς της στα ηλεκτρονικά και έντυπα έγγραφα του Συνδέσμου καθώς και στη λίστα μελών στο site του Συνδέσμου.
 • Διοργάνωση εκδήλωσης στα γραφεία του Συνδέσμου για παρουσίαση της επιχείρησης και της δραστηριότητάς της.

Για την πληρέστερη εξυπηρέτηση των Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Μελών του, ο Σύνδεσμος έχει συστήσει:

 • το Ίδρυμα Μελετών Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων, που συμβάλλει στη μελέτη ιδίως των οικονομικών, επιχειρηματικών, νομικών και κοινωνικών προβλημάτων, στην ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητάς τους, και κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.
 • το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, (Ι.Δ.Ο.Σ.), που είναι ένα ερευνητικό κέντρο υπό την εποπτεία του Ιδρύματος Μελετών Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων, με κύριο σκοπό τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τα σημαντικότερα ζητήματα διεθνούς οικονομίας και πολιτικής και ιδιαίτερα των διεθνών οικονομικών σχέσεων της Ελλάδας, την ανάπτυξη της δημόσιας συζήτησης μεταξύ των επιχειρηματικών, ακαδημαϊκών και πολιτικών κύκλων και την προαγωγή θεμάτων σχετικών με τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις σε συνάρτηση με τις πολιτικές εξελίξεις. Ακόμη, εστιάζει στην προσφορά εξειδικευμένων πληροφοριών και συμβουλών σε ιδιωτικούς φορείς καθώς και σε δημόσιες υπηρεσίες που συντονίζουν τις εξωτερικές οικονομικές σχέσεις της Ελλάδας
 • το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας, που ιδρύθηκε στην Αθήνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. την 30ή Μαρτίου 2006 και από το 2010 λειτουργεί με τη μορφή της αστικής, μη κερδοσκοπικής εταιρείας, στην οποία εταίροι είναι 15 δικηγόροι - διαμεσολαβητές και ο Σύνδεσμος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Στοχεύει να φέρει σε επαφή τις επιχειρήσεις με τη διαμεσολάβηση και να παρέχει στις επιχειρήσεις μία απλή και οικονομική μέθοδο διευθέτησης των διαφορών σε ένα περιβάλλον που οδηγεί στον διάλογο και διασφαλίζει την επαγγελματικότητα, προτείνοντας ένα αμερόληπτο, εχέμυθο και ανεξάρτητο πρόσωπο, εξοικειωμένο με τις σχετικές τεχνικές: τον διαμεσολαβητή.

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter του Συνδέσμου για να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητές μας.
Μη έγκυρο email
Invalid Input

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Τηλέφωνο 2103620274