ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΒΟΛΗ

Για την πληρέστερη εξυπηρέτηση των Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Μελών του, ο Σύνδεσμος έχει συστήσει: