Πανεπιστημίου 16
2103620274

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

Αγαπητά Μέλη,
 
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου σας στέλνουμε συνημμένα την εγκριθείσα Έκθεση Πεπραγμένων για το έτος 2015.
 
Στη διάθεσή σας.

 

Κατεβάστε την Έκθεση πεπραγμένων από εδώ.

Σχετικές ενημερώσεις