Πανεπιστημίου 16
2103620274

Συμμόρφωση προς τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 (GDPR) – Από την Πρόκληση στην Ευκαιρία για την Επιχείρηση

Την 25η Μαΐου 2018 αρχίζει η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων εισάγοντας ουσιαστικές αλλαγές στους κανόνες που διέπουν τα προσωπικά δεδομένα και τη διαχείρισή τους.

Τα στελέχη κάθε επιχείρησης, μικρής ή μεγάλης, απαιτείται να κατανοούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού και να είναι σε θέση να οργανώσουν, υλοποιήσουν και διατηρήσουν ένα πρόγραμμα συμμόρφωσης στον Κανονισμό.
 

Πέρα από τη φήμη της επιχείρησης που διακυβεύεται, ο Κανονισμός προβλέπει υψηλά διοικητικά πρόστιμα μέχρι 20 εκ. ευρώ ή μέχρι 4% του συνολικού παγκόσμιου κύκλου εργασιών – οποιοδήποτε από τα δύο είναι υψηλότερο!

 

Για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των μελών του, ο Σύνδεσμος διοργανώνει  ενημερωτική συνάντηση την  Πέμπτη, 1η Φεβρουαρίου 2018,  ώρα 5-7 μμ στα γραφεία του Συνδέσμου (Πανεπιστημίου 16 & Αμερικής).

Οι παρουσιάσεις θα γίνουν από τα εξειδικευμένα στο θέμα αυτό μέλη του Συνδέσμου:

Για τη θεματική πατήστε  ΕΔΩ
Για τους εισηγητές πατήστε  ΕΔΩ

Η ενημερωτική συνάντηση αφορά:

  • όλες τις επιχειρήσεις και τα στελέχη τους, που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων, όπως οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση, οι πελάτες, οι προμηθευτές και εν γένει οι συνεργάτες της επιχείρησης

Ειδικότερα η εκδήλωση αφορά τον/την:

  • Διαχειριστή ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων
  • Διαχειριστή ασφάλειας δεδομένων
  • Τμήμα IT και κυβερνοασφάλειας
  • Τμήμα εταιρικής διακυβέρνησης
  • Διαχειριστή ελέγχου ρίσκου και κανονιστικής συμμόρφωσης
  • Διαχειριστή ανθρωπίνου δυναμικού
  • Οικονομική διεύθυνση και λογιστήριο
  • Εσωτερική νομική υπηρεσία
  • Δ/νση καταχώρισης στοιχείων και αρχείων

Στόχος της ενημερωτικής συνάντησης είναι η ευαισθητοποίηση των στελεχών των επιχειρήσεων μελών του Συνδέσμου στα ζητήματα του Κανονισμού, ώστε να λάβουν τις σωστές αποφάσεις κανονιστικής συμμόρφωσης και  αναβάθμισης της ασφάλειας των συστημάτων στα πλαίσια του GDPR.
 
Η συμμόρφωση με τον Κανονισμό αποτελεί πρόκληση και ευκαιρία για κάθε επιχείρηση,  η οποία, μέσω της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, αποκτά την προστιθέμενη αξία που προσδίδει η δέσμευση στην ιδιωτικότητα και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 

Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ

 

Δηλώστε Συμμετοχή τώρα

 

Παρακαλούμε να αποστείλετε τα στοιχεία σας έως την Παρασκευή, 26.01.2018,  ώστε να κατοχυρώσετε εγκαίρως τη θέση σας.

Σχετικές ενημερώσεις