Πανεπιστημίου 16
2103620274

Σύγχρονα Ζητήματα Ευθύνης Μελών ΔΣ ΑΕ

Σε ανταπόκριση αιτημάτων εταιρειών-μελών μας και στην κατεύθυνση της συνεχούς ενημέρωσης που παρέχει ο Σύνδεσμος, σας ενημερώνουμε πως επαναλαμβάνεται το σεμινάριο:

 

Σύγχρονα Ζητήματα Ευθύνης Μελών ΔΣ ΑΕ

 

Θεματική:

 • Η ευθύνη των μελών του ΔΣ απέναντι σε τρίτους. Συγκριτική επισκόπηση με το πλαίσιο ευθύνης των διοικούντων στις υπόλοιπες μορφές εταιριώνΗ ευθύνη των μελών του ΔΣ απέναντι στην εταιρία
 • Απαλλαγή των μελών του ΔΣ από την ευθύνη τους. Ο κανόνας της επιχειρηματικής κρίσης.
 • Η εταιρική αγωγή
 • Η σημασία της σχεδίασης αποτελεσματικών συστημάτων εταιρικής διακυβέρνησης
 • Η ΑΕ προ του κινδύνου αφερεγγυότητας και η ευθύνη των μελών του ΔΣ
 • Ζητήματα ποινικής ευθύνης των μελών του ΔΣ
 • Η φορολογική ευθύνη των μελών του ΔΣ

 

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Δικηγόρους
 • νομικούς συμβούλους επιχειρήσεων καθώς και σε
 • λογιστές
 • οικονομολόγους
 • φοροτεχνικούς και
 • στελέχη επιχειρήσεων

 

Τιμή:

 • Μη μέλη: 60€/ ενότητα
 • Φοιτητές: 50€/ενότητα

Η εκδήλωση είναι προσφορά του Συνδέσμου για τα μέλη του

 

Εισηγητής:

Γεώργιος Χ. Πανίτσας, Δικηγόρος,
ΜΔΕ, M.Sc.,
Υπ. ΔΝ, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής

 

Χώρος Διεξαγωγής:

Σύνδεσμος ΑΕ&ΕΠΕ
Πανεπιστημίου 16& Αμερικής
β΄ όροφος

 

Ημερομηνία διεξαγωγής:

Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018  – Ώρες: 5-8

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 

Τέκου Ευαγγελία
Σύνδεσμος ΑΕ&ΕΠΕ
     Πανεπιστημίου 16-10672 Αθήνα
     Τ  +30 210 36 20 274
     Φ +30 210 36 26 610
      [email protected]
     www.sae-epe.gr

 

 

 

Σχετικές ενημερώσεις