Πανεπιστημίου 16
2103620274

Προώθηση της επιχειρηματικότητας στην 3βάθμια εκπαίδευση _ ευρωπαϊκό πρόγραμμα EnterMode με την συμμετοχή του Συνδέσμου ΑΕ και ΕΠΕ

Προώθηση της επιχειρηματικότητας στην 3βάθμια εκπαίδευση _ ευρωπαϊκό πρόγραμμα EnterMode με την συμμετοχή του Συνδέσμου ΑΕ και ΕΠΕ

 

Το EnterMode είναι ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην βελτίωση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των εργαζομένων σε επιχειρήσεις καθώς και στην ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος και δεξιοτήτων των φοιτητών.

Το EnterMode:

 • Θα συμβάλλει στη συνεργασία των πανεπιστημίων και των επιχειρήσεων για την προώθηση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης
 • Θα αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο μάθησης επιχειρηματικών δεξιοτήτων χρησιμοποιώντας ένα διαδικτυακό παιχνίδι «σοβαρού σκοπού» (serious game)
 • Θα εκπαιδεύσει τους καθηγητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τους εκπαιδευτές των εταιρειών να παρέχουν επιχειρηματική μάθηση για τους φοιτητές που συμμετέχουν στις πρακτικές
 • Θα βοηθήσει τους φοιτητές στην απόκτηση επιχειρηματικού πνεύματος και δεξιοτήτων κατα τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης
 • Θα δημιουργήσει μια κοινότητα πρακτικής για τη δια βίου μάθηση που θα συμπεριλάβει τόσο τον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όσο και αυτόν των επιχειρήσεων
 • Θα αξιοποιήσει τη μέθοδο των learning analytics προκειμένου να ανταποκριθεί κατάλληλα στις διάφορες εκπαιδευτικές ανάγκες

 

Αποτελέσματα του έργου :

 • Ιστορική μελέτη για την επιχειρηματική εκπαίδευση στα Πανεπιστήμια
 • Μοντέλο πρακτικής άσκησης για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων των φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Δημιουργία Κοινότητας πρακτικής για τη δια βίου μάθηση
 • Οδηγός για τους εκπαιδευτικούς σχετικά με την υιοθέτηση του μοντέλου Πρακτικής Άσκησης EnterMode
 • Παιχνίδι «σοβαρού σκοπού» (serious game) για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων
 • Ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων
 • Εργαστήρια για καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και εκπαιδευτές εταιρειών

 

Ενδιαφέρεστε για το έργο και τις δραστηριότητές μας;
Επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και ακολουθήστε μας στο facebook.

Συνεργάτες: Technical University of Kosice (SK) | ASTRA (SK) | Semmelweis Egyetem (HU) | TREBAG (HU) | Ludwig Maximilians Universität München (DE) | Praxis und Wissenschaft Project gmbh (DE) | Università Telematica Pegaso (IT) | EUROCREA Merchant (IT) | University of Ioannina (GR) | IDEC (GR) | Association of SA & Ltd cos (GR) | eucen (BE) | Stichting Incubator (NL) | CCS Digital Education Limited (IE)

 

 

Σχετικές ενημερώσεις