Πανεπιστημίου 16
2103620274

Α΄ Επαναληπτική Ετήσια Τακτική ΓΣ 2019

Δευτέρα, 6 Μαΐου 2019

Προς τις ΑΕ & ΕΠΕ 
Μέλη του Συνδέσμου

Αξιότιμα Μέλη,

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η A’  Eπαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2019, έχει ορισθεί για τις 14 Μαΐου, η οποία όμως δεν θα πραγματοποιηθεί δεδομένου ότι η απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία συνήθως συγκεντρώνεται στην τρίτη (Β΄επαναληπτική) συνεδρίαση της Γενικής  Συνέλευσης, ορισμένη για την 

Πέμπτη 23  Μαΐου  2019,  ώρα 3 μμ

 

στην οποία αναμένουμε την παρουσία σας.

Δείτε σχετικά:

Για οποιαδήποτε πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας

 

 

Σχετικές ενημερώσεις