Πανεπιστημίου 16
2103620274

Σχέδιο νόμου για την τροποποίηση των διατάξεων του Ν 3190/1955 για την ΕΠΕ – Υπόμνημα Συνδέσμου

Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018

Αξιότιμα μέλη,
 

Όπως γνωρίζετε, ο Σύνδεσμος αποτελεί έμπρακτα δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των επιχειρήσεων μελών του και
των επικεφαλής Υπουργείων, Οργανισμών κ.λπ. για τα ζητήματα που τις απασχολούν.
 
Στo πλαίσιο αυτό ο Σύνδεσμος εκπροσώπησε δυναμικά τα μέλη του κατά τη  συζήτηση στην επιτροπή της Βουλής
την Τρίτη 22.05.2018 και απέστειλε το συνημμένο:

                                                                     

Υπόμνημα για το σχέδιο νόμου για την τροποποίηση των διατάξεων του Ν 3190/1955 για την ΕΠΕ
 

Τονίζουμε και πάλι αυτή τη διάσταση της συμμετοχής σας στον Σύνδεσμο και σας παροτρύνουμε
να μας κοινοποιείτε τα ζητήματα που σας απασχολούν και σχετίζονται με τη Διοίκηση,
ώστε να τα προωθούμε αρμοδίως και στη συνέχεια να τα παρακολουθούμε συστηματικά
.

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία
 

Σχετικές ενημερώσεις