Πανεπιστημίου 16
2103620274

Αλλαγές στις Δικονομικές Ρυθμίσεις (Τακτική, Ασφαλιστικά, Αναγκαστική Εκτέλεση)

Ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών & ΕΠΕ διοργανώνει και σας προσκαλεί σε νέο  διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: 

Αλλαγές στις Δικονομικές Ρυθμίσεις (Τακτική, Ασφαλιστικά, Αναγκαστική Εκτέλεση)

την  Παρασκευή, 28.1.2022  ώρες:  4-8 μμ

Στο σεμινάριο θα γίνει παρουσίαση των κυριότερων αλλαγών που επήλθαν με τους πρόσφατους Ν. 4842/2021, 4855/2021 και 4871/2021 στις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δίκης, με συγκριτική επισκόπηση παλαιών και νέων ρυθμίσεων, επεξήγηση των αλλαγών και ζητήματα από την έναρξη εφαρμογής.

Θεματικές:

 • Εισαγωγή στο Ν. 4842/2021 (γενικά χαρακτηριστικά των νέων ρυθμίσεων, έναρξη εφαρμογής και εκκρεμείς δίκες)
 • Η πιλοτική πολιτική δίκη
 • Οι τροποποιήσεις στη διαδικασία ενώπιον των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων
  • Τροποποιήσεις ανεξαρτήτως διαδικασίας
  • Η τακτική διαδικασία μετά το Ν. 4842/2021
  • Οι ειδικές διαδικασίες μετά το Ν. 4842/2021
 • Οι νέες διατάξεις των ενδίκων μέσων
 • Τα ασφαλιστικά μέτρα μετά το Ν. 4842/2021
 • Οι τροποποιήσεις στα βιβλία της εκούσιας δικαιοδοσίας και της διαιτησίας
 • Η αναγκαστική εκτέλεση μετά το Ν. 4842/2021
  • Οι τροποποιήσεις στις διατάξεις των δικών περί την εκτέλεση
  • Οι τροποποιήσεις στην κατάσχεση κινητών, ακινήτων και εις χείρας τρίτου
  • Η κατάταξη δανειστών και οι πλειστηριασμοί
 • Συμπεράσματα – Γενική Αποτίμηση των νομοθετικών μεταβολών

 

Συντονίζει:
Δρ Ιωάννα Αναστασοπούλου, Νομικός Σύμβουλος ΣΑΕ|Ε, Δικηγόρος PPT Legal

Εισηγητές:

 • Γιώργος Γραβιάς, Μέλος ΔΣ ΣΑΕ|Ε, Δικηγόρος, Παπαπολίτης & Παπαπολίτης
 • Αναστάσης Καρδαμάκης, Ασκούμενος Δικηγόρος, Παπαπολίτης & Παπαπολίτης

 

Συμμετοχή στα έξοδα:

 • Μέλη: 90€/συμμετοχή
 • Λοιποί: 120€/συμμετοχή

Λογαριασμοί για κατάθεση

Δήλωση Συμμετοχής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για πληροφορίες σε σχέση με την εκδήλωση αλλά και τα υπόλοιπα προγράμματα και δράσεις του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα Εύη Τέκου:
T: 2103620274 (10πμ-6μμ)
E: [email protected]

 

 

Σχετικές ενημερώσεις