Πανεπιστημίου 16
2103620274

Διαφορετικότητα, Ανισότητες και Κοινωνική Ενσωμάτωση – Ακαδημαϊκή Έρευνα στους Τομείς Προτεραιότητας

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Διαφορετικότητα, Ανισότητες και Κοινωνική Ενσωμάτωση – Ακαδημαϊκή Έρευνα στους Τομείς Προτεραιότητας», έργο που χρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και υλοποιείται από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε (Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων) και το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών σας καλούμε να συμπληρώσετε το online ερωτηματολόγιο.

 

Θα χρειαστείτε μόλις 2 λεπτά για τη συμπλήρωσή του.
Deadline συμπλήρωσης: 18/12/2015
Παρακαλώ να απαντήσετε το συντομότερο δυνατόν.

 

Σχετικές ενημερώσεις